fbpx

Lapin kauppakamarin sääntömääräinen syyskokous 23.11. valitsi luottamushenkilöt vuodelle 2023 sekä vahvisti toimintasuunnitelman ja budjetin. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jukka Lakkapää LP Lakkapää Oy:stä.

Puheenjohtaja Jukka Lakkapään lisäksi hallituksessa jatkavat Riitta Rissanen (Lapin AMK), Ari Vuorentausta (Lapland Hotels), Noora Ahola (Mawson Oy), Tomi Seppä (Metsä Group Oyj), Valto Ristimella (BRB), Raimo Pohjanen (Pohjaset Oy), Mika Haapala (Outokumpu Stainless Oy) ja Maarit Aho (Santa’s Hotels). Uusina jäseninä hallitukseen erovuoroisten tilalle tulevat Yrjö Trög (Norrhydro Group Oyj), Mikko Kokkonen (Pohjolan OP), Laura Enbuska-Mäki (Muonion kunta) ja Jani Lösönen (Agnico Eagle Finland Oy).

Keskuskauppakamarin valtuuskunnassa Lapin kauppakamaria edustavat Maarit Aho, Jukka Lakkapää, Riitta Rissanen, Ari Vuorentausta, Noora Ahola ja Elsi Malkki.

Luottamushenkilövalinnat kauppakamarissa valmistelee viisijäseninen nimeämisvaliokunta, joka koostuu kauppakamarityössä pitkään vaikuttaneista johtajista.

Valiokunnat uudistuvat

Kauppakamarin vaikuttamistyön ytimessä toimii kuusi valiokuntaa. Vuonna 2023  liikennevaliokunnassa puhetta johtaa Raimo Pohjanen Pohjaset Oy:stä, matkailuvaliokunnassa Ilkka Länkinen Santapark Oy:stä, teollisuusvaliokunnassa Petri Mure, Outokumpu Stainless Oy:stä ja kaivosalan valiokunnassa Noora Ahola Mawson Oy:stä.

Kauppa- ja rajakauppavaliokunta laajenee ja nimi muuttuu Kauppa- ja palveluvaliokunnaksi, puheenjohtajana Mari Vartiainen Koillismaan osuuskaupasta. Uutena valiokuntana aloittaa rakennusvaliokunta, johon puheenjohtajaksi nimettiin Tuomo Svenn TSV-Rakennus Oy:stä.

Syyskokous hyväksyi myös tulevan vuoden toimintasuunnitelman. Vaikuttamistyössä korostuvat huhtikuussa järjestettävät eduskuntavaalit sekä tuleva hallitusohjelma. Keskeisinä teemoina ovat pohjoisen vihreän kasvun edistäminen ja osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen.

”Lapin kauppakamarilla on takana aktiivinen vuosi. Nettojäsenmäärä on kasvanut yli seitsemälläkymmenellä yrityksellä, mikä kertoo siitä, että kauppakamarien työhön vaikuttajana ja verkostojen rakentajana luotetaan”, kertoo toimitusjohtaja Liisa Ansala.

Kaikki vuoden 2023 luottamushenkilövalinnat löydät täältä

 

Lisätietoja
Liisa Ansala, toimitusjohtaja, liisa.ansala@chamber.fi, 044 577 7514
Jukka Lakkapää, puheenjohtaja, jukka.lakkapaa@lakkapaa.com,  050 016 6496

***
Lapin kauppakamari edustaa Lapin elinkeinoelämää, tekee vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä ja rakentaa verkostoja. Lapin kauppakamarissa on yli viisisataa jäsenorganisaatiota ja aktiivisia luottamushenkilöitä on sata. Kauppakamareiden toiminta perustuu kauppakamarilakiin. Suomen kauppakamariryhmässä on 19 kauppakamaria ja Keskuskauppakamari. 

Siirry sisältöön