fbpx

Lapin kauppakamarin sääntömääräinen syyskokous 24.11.2021 valitsi luottamushenkilöt vuodelle 2022 sekä vahvisti toimintasuunnitelman ja budjetin. Hallituksen puheenjohtajaksi nimettiin Jukka Lakkapää, ja varapuheenjohtajiksi Markku HärkönenRiitta Rissanen ja Ari Vuorentausta 

Puheenjohtajiston lisäksi hallituksessa jatkavat Juha AlapuranenValto RistimellaEsa OjalaTomi Seppä sekä Raimo Pohjanen, ja uusina jäseninä erovuorossa olleiden tilalle nimettiin Mika HaapalaMaarit Aho ja Noora Ahola. Lapin kauppakamarin hallituksen jäsenet ovat Lapissa toimivien yritysten johtohenkilöitä. 

Syyskokous vahvisti myös toimintasuunnitelman ensi vuodelle. Toimintasuunnitelman keskeisimmät kokonaisuudet ovat vaikuttaminen yritysten parempien toimintamahdollisuuksien puolesta, näkyvä viestintä ja toimivat jäsenpalvelut. Lisäksi kauppakamari kehittää edelleen koulutustarjontaansa sekä vahvistaa kansainvälisiä verkostoja, jotka tukevat lappilaisten yritysten menestystä.  

”Lapin kauppakamarin keskeinen tehtävä on huolehtia, että elinkeinojen näkemykset huomioidaan päätöksenteon kaikilla tasoilla” toteaa puheenjohtajana 1.1.2022 aloittava Jukka Lakkapää. 

Kauppakamarityön vaikuttamistyön ytimessä toimivat valiokunnat, jotka käsittelevät toimialojen ajankohtaiset asiat sekä linjaavat edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä.  

Vuonna 2022 liikennevaliokunnassa puhetta johtaa Tuula Untinen Outokumpu Stainless Oy:stä, kaivosalan valiokunnassa Noora Ahola Mawson Oy:stä, teollisuusvaliokunnassa Yrjö Trog Norrhydro Oy:stä, matkailuvaliokunnassa Ilkka Länkinen Santapark Oy:stä, kauppa- ja rajakauppavaliokunnassa Jukka Lakkapää, LP Lakkapää Oy:stä, Kemi-Tornio -aluevaliokunnassa Antti Pietilä, Maanrakennus Alamäki Oy:stä ja digitalisaatio-teemavaliokunnassa Klaus Kianen LapIt Oy:stä.  

Lapin kauppakamari on tunnistanut vihreän siirtymän sekä osaavan työvoiman nouseva keskeisiksi vaikuttamisen teemoiksi ensi vuonna. Näihin teemoihin perustettiin uudet teemavaliokunnat, joiden jäseniksi kutsutaan muiden valiokuntien jäseniä sekä alan erityisasiantuntijoita.  

Kauppakamarityössä aktiivisesti mukana olleet Timo Rautajoki ja Martti Sassi kutsuttiin kolmen nykyisen luottamushenkilön lisäksi nimitysvaliokuntaan, joka jatkossa tekee esitykset sekä luottamushenkilövalinnoista että mahdollisista arvonimistä. 

Lappia Keskuskauppakamarin valtuuskunnassa vuonna 2022 edustavat Jukka Lakkapää, Markku Härkönen, Riitta Rissanen, Ari Vuorentausta, Elsi Malkki ja Maarit Aho. 

Lapin kauppakamarin luottamushenkilöt vuodelle 2022

** 

Lapin kauppakamari edustaa koko Lapin elinkeinoelämää, tekee vaikuttamis- ja edunvalvontatyötä ja rakentaa verkostoja. Lapin kauppakamarin jäseniä on noin viisisataa ja jäsenet edustavat yli kahta kolmasosaa koko Lapin liikevaihdosta. Työntekijöitä Lapin kauppakamarilla on kolme. Kauppakamareiden toiminta perustuu kauppakamarilakiin, Suomen kauppakamariryhmässä on 19 kauppakamaria ja Keskuskauppakamari. 

Lisätietoja 
Liisa Ansala,
toimitusjohtaja
liisa.ansala@chamber.fi
044 577 7514 

Jukka Lakkapää
hallituksen puheenjohtaja 1.1.2022 alkaen
jukka.lakkapaa@lakkapaa.com
050 016 6496 

Siirry sisältöön