fbpx

Lapin kauppakamari on huolestunut julkisuudessa olleista tiedoista, joiden mukaan Suomen hallitus olisi huomenna torstaina muuttamassa matkustusmääräyksiä mm. Ruotsin ja joidenkin lähteiden mukaan myös Norjan rajoilla. Keskusteluissa on viitattu uusien rajoitusten koskevan pääasiassa vapaa-ajan matkailua, ja samassa yhteydessä on viitattu Lapissa käytössä olleeseen ns. rajayhteisön päivittäiseen kanssakäymiseen. Kauppakamarin mielestä viime lauantaina uudelleen avattujen Lapin ja Ruotsin Norrbottenin sekä Pohjois-Norjan Troms-Finnmarkenin välisten rajojen uudelleen sulkeminen vain viikon aukiolon jälkeen on kohtuutonta, sekä alueiden asukkaiden että varsinkin rajalla sijaitsevien kauppojen näkökulmasta.

Pohjoisen rajat tulee pitää avoimina maakohtaisten tautitapausten kasvusta huolimatta. Tilanne Ruotsin ja Norjan pohjoisimmissa osissa on koronatartuntojen osalta huomattavasti maiden kokonaislukua pienempi. Norjan rajalla ei ole viimeisen kahden viikon aikana ollut yhtään koronatartuntaa yhdessäkään rajakunnassa (Sör-Varanger, Nesseby, Tana, Karasjok, Kautokeino, Nordreisa, Kåfjord ja Storfjord). Troms-Finnmarkin läänin tartuntojen määrä on viimeisen kahden viikonaikana yhteensä 6. Läänissä on 243 311 asukasta. Myös Ruotsin Norrbottenissa koronatartuntojen määrä on ollut alhainen. Rajankuntien viimeisimmät tartuntaluvut ovat erittäin alhaiset, yhteensä 7 tapausta (Haaparanta 1, Övertorneå 0, Pajala 0, Kiiruna 6). Koko Norrbottenin läänin tartuntojen lisäys on viimeisen kahden viikon aikana vain 19 tapausta ja läänissä on 250 497 asukasta.

Lapin kauppakamari toteaa, että 24.8–18.9.2020 käytössä olleen ns. rajayhteisön määrittely oli täysin epäonnistunut. Rajakuntien asukkaiden ja yritystoiminnan käytännön arjen helpottamisen ja todellisen yhteistyöalueen kanssa sillä ei ollut mitään tekemistä, koska määrittelyssä keskityttiin lähinnä rajan pinnassa olevien maanteiden välisen kapean alueeseen. Alueen asukkaille annetut ohjeet ovat olleet myös epätarkkoja ja jopa ylimalkaisia ja mahdollistaneet monenlaisia tulkintoja ja hämminkiä. Yleisesti käytetyn tulkinnan mukaan ns. perinteinen rajakauppa ei ole mahdollistanut rajanylitystä. Voimassaolleet säädökset rajoittavat kauppojen liiketoimintaa ja aiheuttivat rajakauppiaille ja molemmin puolin rajaa toimiville palveluyrityksille selkeät liiketappiot neljän viikon aikana Norjan rajalla, eikä tilanne parantunut olennaisesti myöskään länsirajalla.

Kauppakamarin mielestä rajayhteisöksi on määriteltävä koko Norrbottenin lääni, Troms-Finnmarkin lääni ja koko Lapin maakunta, mikäli hallitus päätyy tällaiseen tilanteeseen. Edellisen määrittelyn virheet on korjattava yhteistyössä alueen tuntevien organisaatioiden kuten Lapin kauppakamarin, Tornionlaakson neuvoston ja Pohjoiskalotin rajaneuvonnan ja muiden käytännön rajayhteistyötä tekevien organisaatioiden kanssa. Suomen viranomaisten pitää huolehtia myös siitä, että Norjan ja Ruotsin raja-alueille tiedotetaan selkeästi kulloinkin voimassaolevista erikoismääräyksistä. Tähän mennessä sellaista viestintää ei käytännössä ole ollut olemassa. Tässäkin Lapin rajayhteistyötä tekevät organisaatiot voivat olla apuna.

Hallituksen on syytä ottaa päätöksenteossaan huomioon myös Suomen pohjoisten rajankuntien vaikeutuva taloudellinen tilanne. Rajakaupan merkitys Utsjoen, Inarin ja Enontekiön kunnille on erittäin suuri ja samoin myös pohjoisille seutukunnille, Pohjois-Lapille ja Tunturi-Lapille. Pohjois-Lapissa kaupan yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2019 oli 236,4 miljoonaa euroa, ja se on suurempi kuin matkailun liikevaihto, joka on 93,7 miljoona euroa. Kaupan osuus on siis noin 25 % koko Pohjois-Lapin yhteenlasketusta liikevaihdosta. Tunturi-Lapissa kaupan liikevaihto oli 184,4 miljoonaa euroa, ja se oli toimialoista seutukunnan suurin. Kauppa osuus on noin 21% Tunturi-Lapin kokonaisliikevaihdosta.

Kun laskelmiin otetaan toinen koronaviruksen vuoksi taloudellisiin ongelmiin noussut toimiala matkailu, niin molempien yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2019 Pohjois-Lapissa 329 miljoonaa euroa eli lähes 35 % koko seutukunnan liikevaihdosta. Tunturi-Lapissa matkailun liikevaihto oli 150 miljoonaa euroa ja yhdessä kaupan kanssa 335 miljoonaa euroa eli yli 37% seutukunnan liikevaihdosta. Kuluvan vuoden aikana yllä mainitut luvut tulevat laskemaan matkailussa yli 60% ja huomattavasti erityisesti rajakaupan osalta, joka on menettänyt rajoitusten vuoksi liikevaihdosta 30-60%. Kaikkien matkustusrajoitusten vaikutus pohjoisimman Lapin kuntien talouteen on nousemassa syksyn aikana hälyttävälle tasolle.

Pohjoisen työllisyystilanne on nopeasti vaikeutumassa koronaviruksen ja rajoitusten vuoksi. Viimeisimmän tilaston mukaan Lapin työttömyys on noussut helmikuusta 2020 elokuun loppuun mennessä 2300 työttömällä. Pohjoisissa rajakunnissa työttömyysprosentti oli seuraavaa: Utsjoki 11,2% (helmikuu 8,6%), Inari 16,3% (9,1%), Enontekiö 17,7% (13,2%), Muonio 19,7% (6,1%) ja Kolari 17,9% (8,1). Tilanne näissä kunnissa on voimakkaasti huonontumassa loppuvuoden aikana.

Lapin kauppakamarin ja Lapin matkailuelinkeinon liiton elokuun lopussa tekemän kyselyn mukaan lähes 60 % Lapin matkailuyrityksistä on ajautumassa konkurssiin, mikäli ulkomaisia matkailijoita ei tule koko talvikautena. Kyselyn tulosten mukaan Pohjois-Lapissa konkurssiin joutuu 63 yritystä tai toimipistettä ja Tunturi-Lapissa 60 yritystä. Tämän hetken matkustussääntöjen mukaan ulkomaiset charterlennot eivät ole mahdollisia, joten uhka on toteutumassa. Koko Lapin työttömien määrä nousisi kyselyn tulosten mukaan yli 4200 kesäkuun loppuun mennessä. Tästä Pohjois- ja Tunturi-Lapin osuus on noin 60% eli yli 2500 työtöntä. Pohjoiset kunnat ovat joutumassa kestämättömään taloudelliseen ahdinkoon ja kaupan ongelmat syventävät sitä entisestään.

Lapin kauppakamari vaatii, että hallitus ottaa päätöksenteossaan huomioon ylläolevat taloudelliset vaikutukset ja

  1. Pitää pohjoiset rajat Norjaan ja Ruotsiin edelleen avoinna maakohtaisista ilmentymisluvuista huolimatta ja seuraa päätöksenteossaan pelkästään Troms-Finnmarkin ja Norrbottenin läänin tartuntalukuja
  2. Mikäli hallitus päättää sallia pohjoisen rajanylityksen ainoastaan ns. rajayhteisön sisällä, tulee alue määritellä uudelleen ja sen tulee käsittää Norrbottenin ja Troms-Finnmarkin läänit sekä Lapin maakunnan ja minimitasollaankin länsirajalla kaikki rajakunnat ja Norjan rajalla entisen Finnmarkin läänin ja Pohjoiset rajakunnat. Päätös tulee tehdä yhteistyössä Lapin rajayhteistyötä tekevien organisaatioiden kanssa.
  3. Norjan ja Ruotsin raja-alueilla tiedotetaan selkeästi kulloinkin voimassaolevista erikoismääräyksistä kaikilla tarvittavilla kielillä.

LAPIN KAUPPAKAMARI
Timo Rautajoki
toimitusjohtaja

Siirry sisältöön