fbpx

Lapin kauppakamari kiittää Lapin hyvinvointialuestrategiaan liittyvästä lausuntopyynnöstä.

Lausuttavana olevassa Lapin hyvinvointialuestrategiassa on määritelty arvot, missio, visio sekä strategiset painopisteet vuosille 2023–2025. Kokonaisuutena nämä ovat mielestämme monipuolisia ja oikeanlaisia. Strategiassa ei ole kuitenkaan vielä konkretisoitu miten linjatut tavoitteet saavutetaan, strategia ei sisällä linjauksia esimerkiksi palvelujen järjestämisen periaatteista eikä tavoista.

Lapin kauppakamari korostaa, että palvelustrategia on onnistumisen kannalta hyvinvointialueen tärkeimpiä päätöksiä. Lausuntopyynnön aineiston mukaan hyvinvointialuestrategian toteuttamisohjelmien (ml. palvelustrategia) työstöaika on käynnissä ja kestää keväälle 2023.

Lapin hyvinvointialuestrategiaan liittyen Lapin kauppakamari lausuu seuraavaa:

Strategian painopiste ”Vaikuttavuus” ja strategian painopiste ”Talouden tasapaino”

Hyvinvointialueen hankinnoilla on iso vaikutus yhteiskunnassa. Strategiassa tulisi korostua, että yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa tullaan luomaan palvelujen tuottamisessa aito strateginen kumppanuus. Kumppanuuden kautta palvelutuotannon kokonaisuus organisoidaan yhdistämällä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin resursseja niin, että kustannusten kasvua pystytään hillitsemään samalla kun lappilaiset pääsevät hoitoon sujuvasti ja laatu paranee. Yksityisen sektorin roolin tulee olla muuta kuin ”apu tulipalojen sammuttamisessa”.
Mielestämme strategiassa tulisi selkeästi määritellä miten palvelut järjestetään ja missä määrin käytetään yksityistä̈ sektoria ja kolmatta sektoria. Strateginen näkemys mahdollistaa sen, että palvelujen tuottamisen kokonaisuus on kustannustehokas.

Suunnittelussa on tärkeä varmistaa, että käytännössä huomioidaan erikokoisten toimijoiden mahdollisuudet osallistua hankintoihin. Lisäksi strategioissa tulisi linjata selkeästi hyvinvointialueen ns. välttämättömien tukitoimintojen osalta (esimerkiksi pesula-, ruoka-, kiinteistö- ja kuljetuspalvelut), että julkinen sektori ei lähde kilpailemaan markkinoille, kun markkinoilla on ratkaisuja olemassa.

Talouden tasapainon osalta kustannustietoisuuden lisääminen on hyvinvointialuestrategiassa mainittu, ja tärkeä asia. Korostamme, että tietoisuuden lisääminen ei kuitenkaan vielä ole riittävä taso, vaan kustannusten tulee olla tiedossa, ja siten aidosti mahdollistaa vertailu.

Vaikuttavuus painopisteen lupauksessa lappilaisille tulisi olla mukana myös lupaus kumppaneille. Mielestämme hyvinvointialueen tulee edistää maakunnan elinvoimaa lain sallimissa puitteissa. Ehdotamme myös, että toiminnassa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointi.

Strategian painopiste ”Asiakaskokemus”

Palvelujen saatavuuteen liittyen yksi keskeinen asia on asiakkaan mahdollisuus valita palvelun tarjoaja. Ehdotamme että asiakkaan valinnan mahdollisuus kirjataan strategiaan ja sitä tukemaan palvelusetelimalli.

Viestinnässä tulee huomioida Lapin kansainvälisyys. Suomen ja saamen kielen lisäksi tietoa tulee olla saatavilla englanniksi.

Strategian painopiste ”Henkilöstökokemus”

Soteala koko Suomessa kärsii mittavasta työvoimapulasta. Lapissa hyvinvointialueella tulee olla jatkossa valmius työllistää myös maahanmuuttajia ja muista kulttuuritaustoista tulevia osaajia, joiden suomenkielentaito ei ole täydellinen. Hyvinvointialueen tulee yhdessä muiden toimijoiden kanssa vaikuttaa kansainvälisten osaajien työlupien saatavuuden helpottumiseen ja varmistaa, että hyvinvointialueella on käytettävissä rekrytointikanavia heidän rekrytoimisekseen. Lisäksi hyvinvointialueen toimintatapojen tulee tukea kansainvälisten osaajien ottamista osaksi sote-alan työkulttuuria.

Annamme mielellämme lausunnon myös hyvinvointialueen palvelustrategiasta, kun sen luonnos tulee lausuttavaksi. Käsillä oleva uudistus ja siinä onnistuminen ovat keskeisiä Lapin kasvun ja lappilaisten hyvinvoinnin tukemisessa.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Liisa Ansala, liisa.ansala@chamber.fi, p. 044 577 7514
Edunvalvontapäällikkö Hanna Baas, hanna.baas@chamber.fi, p. 040 665 8720

Siirry sisältöön