fbpx

Lapin kauppakamari vetoaa kuntiin ja muihin julkisiin organisaatioihin, että käynnissä olevia investointi- ja korjaushankkeita jatketaan koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta mahdollisimman normaaliin tapaan, koska niillä on erittäin suuri merkitys paikallisten pienten yritysten selviämisessä. Myös valtioneuvoston on otettava tämä asia huomioon pohdittaessa kuntien tukemista talousahdinkotilanteissa. Investointihankkeiden ja korjausrakentamisen osalta kunnille tulisi määritellä erityistuki.

Hallituksen käynnistämät yritystoiminnan tukitoimenpiteet ovat oikeita ja niiden kautta voidaan merkittävästi vaikuttaa yritysten ja yrittäjien selviämiseen koronaviruksen aiheuttamasta talouskriisistä. Lapin kauppakamari esittää myös, että lomautusmenettely tarvitsisi pk-yritysten osalta tarkennusta, jotta tämä ei jäisi tulkinnanvaraiseksi. Käytännössä lomautukset voitaisiin toteuttaa joustavasti siten, että takaisin töihin ottaminen ja uudelleen lomauttaminen äkillisesti muuttuvassa tilanteessa voitaisiin suorittaa yrityksessä sopimalla ilman uusia yt-neuvotteluja, koska viisi päivääkin voi olla liian pitkä aika.

Lisäksi Lapin kauppakamari haluaa kiinnittää valtioneuvoston huomiota ns. de minimis- säännön tulkintaan yritysten koronatukien yhteydessä. De minimis -tuki on yrityksille myönnettävää julkista tukea, jota Euroopan komissio säätelee. Tuki voi olla rahoitusta tai muuta etuutta, esimerkiksi verohelpotus, korkotuki, osin tai kokonaan ilmainen koulutus tai muu palvelu, joka tarjotaan rajatulle yritysjoukolle. EU-asetuksen mukaan yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Tiukalla tulkinnalla esimerkiksi kehittämistukea tai vastavaa saaneiden yritysten mahdollisuudet saada kriisitukea vaarantuvat. Lapin kauppakamarin mielestä valtioneuvoston tulee vaikuttaa EU:n komissioon niin, että de minimis- sääntöä ei käytetä koronaviruksen aiheuttamassa täysin ennakoimattomassa kriisitilanteessa.

Lisätiedot

Timo Rautajoki
Lapin kauppakamari
timo.rautajoki@chamber.fi
040 551 1289

Siirry sisältöön