fbpx

Lapin elinkeinoelämä on viiden vuoden nousukauden jälkeen siirtynyt koronaviruksen aiheuttaman tilanteen kautta suureen epävarmuuteen. Vuoden 2019 ennakkotilastojen mukaan Lapin kaikkien yritysten liikevaihto kasvoi vuoteen 2015 verrattuna 14,8%. Lapin yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 24,3% (11,1 mrd€ > 13,8 mrd€). Volyymiltaan suurin kasvu on ollut teollisuudessa, jonka kasvulukema vertailuajankohdalta on +25,7% eli 1,4 mrd € (5,3 mrd€ > 6,7 mrd€).  

Toimialan kokoon nähden kasvu oli voimakkainta matkailupalveluissa +51,7% (280 m€ > 423 m€) sekä majoitus ja ravitsemistoiminnassa +36,6% (350 m€ > 478 m€). Sitten tulivat kaivosteollisuus +35,9% (390 m€> 530 m€), liike-elämän palvelut +26,5% (340 m€ > 430 m€), rakentaminen +25,8% (760 m€ > 956 m€), kuljetus ja varastointi +11% ( 520 m€ > 577 m€) sekä kauppa +10,6% (2,1 mrd€ > 2,29 mrd€). Vienti on kasvanut Lapissa vuosina 2015-18 +11% (3,9 mrd€ > 4.3 mrd€), ja työllisyysaste noussut +5,3% verran ollen 70,0%. Vastaavasti työttömyys on pudonnut ennätysalhaalle 10,5% elokuussa 2019. Lappi oli vuonna 2018 Suomen viidenneksi suurin vientimaakunta, jonka ero kolmanneksi suurimpaan vientimaakuntaan Pirkanmaahan oli 699 miljoonaa euroa. Matkailussa Lapin rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä ylitti kolmen miljoonan rajan. Ulkomaalaisia oli hieman yli puolet eli 1,56 miljoonaa. Lapin lentokenttien matkustajamäärissä saavutettiin niin ikään uusi ennätys eli Kuusamon kenttä mukaan lukien yhteensä 1448000 matkustajaa.

Vuoden 2019 aikana Lapissa oli käynnissä investointeja lähes miljardin euron arvosta. Kaivosteollisuuden (Outokumpu Oy, Agnico Eagle Finland Oy, Boliden Kevitsa Oy) osuus oli noin 500 m€. Matkailu investoi yli 150 m€, Finavia Oy Lapin lentokenttiin 55 m€, kauppa yli 100 m€. Lapin kauppakamarin julkaiseman Arctic Business Forum Yearbook 2019 mukaan Lapin investointipotentiaali eli vuoteen 2030 mennessä toteutettavien mahdollisten investointihankkeiden arvo on 13,8 miljardia euroa. Näistä todennäköisimpiä ovat Metsä Group Oy:n Kemin biotuotetehdas (1,5 mrd€) liikenneinvestointeineen (220 m€), Kemijärven Boreal Bioref Oy:n biotuotetehdas (900 m€), Soklin kaivos (1,0 mrd€) sekä Sodankylän Sakatin kaivos (1,5 mrd€).

Koronakriisin aikana eniten kärsineitä sektoreita ovat olleet matkailu- ja ravintola-alan lisäksi mm. kulttuuriin ja vapaa-aikaan liittyvät aktiviteetit, palvelualat ja rajakauppa. Koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten vaikutukset Lapin elinkeinoelämälle ovat 2020 arvioidun liikevaihdon perusteella noin 600m€–1,0 mrd€, mikäli Suomessa pystytään etenemään suunniteltujen rajoitusten poiston mukaisesti ja mm. kotimainen matkailu vapautuu keskikesän aikoihin, sekä kansainvälinen matkailu Finnairin ja muiden lentoyhtiöiden liikenteen laajetessa kohti loppuvuotta. Jos taas uusiin rajoituksiin joudutaan loppuvuoden aikana erityisesti matkailu- ja muiden palvelutoimialojen osalta, vaikutukset yritysten liikevaihtoon voivat nousta 1,2-1,8 miljardiin euroon. Yhtenä tärkeänä edellytyksenä on myös se, että koronaviruksen toinen aalto ei toteudu niin kovana, että rajoitukset täytyy ottaa uudelleen käyttöön. 

Välittömästi toteutettavat toimenpiteet

 1. Yritykset odottavat edelleen suoraa tukea, jota voitaisiin käyttää ennen kaikkea kiinteisiin kuluihin, kuten vuokriin ja muihin kuluihin, jotka juoksevat poikkeustilanteesta huolimatta. Hallituksen tulee nopeuttaa käsittelyprosessia eduskunnassa ja huolehtia, että myönnettävän tuen määrä on riittävä, ja se kohdistetaan oikeisiin yrityksiin.
 • ALV-maksujen huojennukset ja palautukset esim. alkuvuodelta ovat myös tehokas tapa vaikuttaa yritysten kannattavuuden palautumiseen ja toiminnan täysipainoiseen käynnistämiseen. Lisäksi hallituksen tulee merkittävänä elvytystoimenpiteenä alentaa koronarajoituksista pahoin kärsineiden majoituspalvelujen ja muiden 10 prosentin arvonlisäverokannassa olevien palvelujen arvonlisäveroa 5 prosenttiin ja ravintolassa tarjoillun alkoholin 10 prosenttiin kunnes ala on täysin toipunut koronakriisistä.
 • Liikkumisen vapauttaminen Ruotsin ja Norjan vastaisilla rajoilla kesäkuun 2020 aikana tartuntatapauksia vähentävillä erityisjärjestelyillä 
 • Maan sisäisen matkailun täydellinen vapauttaminen kesäkuussa viimeistään juhannuksesta 2020 alkaen tartuntamahdollisuuksia vähentävillä erityismääräyksillä. Lisäksi tulee panostaa matkailumarkkinoinnin ja digitalisaation vahvistamiseen.
 • Kansainvälisen lentoliikenteen ja matkailun käynnistämisen tukeminen kesällä 2020 käyttäen suojaimia ja muita tartuntaa vähentäviä varusteita ja toimenpiteitä.
 • Lapin kuntien korjaus- ja uudisrakentamisinvestointien jatkumisen turvaaminen erityismäärärahalla

Lapin saavutettavuuden varmistaminen

Viime viikkoina julkisuuteen on tullut useita erityisesti Lapin liikenneyhteyksiin kohdistuvia supistushankkeita ja -suunnitelmia. Lapin elpyminen koronaviruksen aiheuttamasta taloudellisesta kriisistä hyödyttää koko Suomea. Mikäli Lapin talouden elpymiseen ja vastuulliseen kasvuun annetaan täydet mahdollisuudet, varmistetaan jo lähivuosina Suomen viennistä matkailu mukaan lukien lähes 6 miljardin euron tulot. Maakunnassa lähes jokaisen toimialan kasvun edellytyksenä ovat toimivat liikenneyhteydet ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus. Viime vuosikymmeninä Lapin liikenneyhteyksiä on kehitetty yksittäisinä projekteina, eikä niiden suunnittelussa ole katsottu alueen kehitysmahdollisuuksia lähivuosina. Erityisesti Lapin naapurialueiden liikenneyhteyksien ja talouden kehitys on jäänyt Suomessa selvittämättä. 

Hallituksen tulee osana elvytyspakettia sekä elokuussa tapahtuvaa hallitusohjelman päivitystä ja uudistamista käynnistää Lapin liikennestrategian laatiminen osana valtakunnallista Liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.

Tarvittavat toimepiteet:

 1. Lapissa suunnitteilla olevien investointihankkeiden edellyttämien liikenneyhteyksien rakentaminen.
 2. Kemin Ajoksen syväväylä 38 m€
 3. Laurila-Tornio-Haaparanta –radan sähköistys 24 m€
 4. Investointien tiehankkeet Metsä Group, Soklin kaivos
 • Lapin tieverkon korjausvelan lyhentäminen Lapin ELY-keskuksen luettelon mukaan
 • Enontekiön lentokentän päällystäminen 5 m€ ja muusta kunnostamisesta päättäminen
 • Tornio-Kolari-radan sähköistys 40 m€ tukemaan Lapin matkailun vähähiilisyyttä ja mahdollistamaan toimiva junaliikenne Ruotsin rautatieverkoston kautta Tunturi-Lappiin
 • Finnairin kannattamattomana pitämien lentoyhteyksien toteuttaminen yhteisenä ostopalveluna Kemiin, Kajaaniin, Joensuuhun, Kokkolaan ja Jyväskylään osana hallituksen elvytyspakettia kesästä 2020 vuoden 2022 loppuun saakka. Kustannukset noin 50 m€. 

Timo Rautajoki
toimitusjohtaja
Lapin kauppakamari
040 551 1289
timo.rautajoki@chamber.fi

Siirry sisältöön