fbpx

Lapin kauppakamari selvitti syyskuun aikana energiamarkkinoiden tilanteen konkreettisia vaikutuksia lappilaisissa yrityksissä. Tulosten mukaan yritykset säästävät energiaa usein erilaisin toimin ja osa investoi energiatehokkuuden parantamiseen ja nostaa hintojaan. Sähkönjakelun keskeytysten osalta avainasemassa on ennakkoon saatava tieto, joka mahdollistaa toiminnan mukauttamisen.

Kyselyn tulosten mukaan energian hinnan nousun vuoksi lähes kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista yrityksistä aikoo rajoittaa energiankulutustaan. Konkreettisina energiansäästökeinoina ovat etenkin muutokset valaistukseen ja lämmitykseen. Kustannusten nousuun vastataan myös hintojen nostamisella (38 % vastanneista) tai investoimalla energiatehokkaisiin ratkaisuihin.

Lappilaisten yritysten osalta tuotannon siirto yöaikoihin tai kulutuksen siirto halvemmille tunneille ei näyttäydy vielä ratkaisuna kriisistä selviytymiseksi ja tällaisia ratkaisuja harva harkitsee tekevänsä. Naapurimaa Ruotsin huokeampi sähkön hinta voi kuitenkin jollakin aikavälillä houkutella esimerkiksi tuotannon siirtämistä rajan toiselle puolelle”, toteaa Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.

Energiakustannusten nousu on monelle yritykselle todellinen haaste. Tällä hetkellä yritykset tasapainottelevat kustannusten nousun, kustannusten myyntihintoihin siirron ja laskevan kysynnän markkinan välillä.

Kotitalouksien osalta on tehty päätöksiä arvonlisäveron laskemisesta sekä rahallisesta tuesta energianhintojen nousun myötä. Yritykset sen sijaan ovat jääneet toistaiseksi ilman tukitoimia. Tämä tarkoittaa pääasiassa kustannusten siirtymistä hintoihin niiltä osin, kuin yrityksillä on siihen mahdollisuuksia.

Sähkönjakelun keskeytykset mahdollisia – varautuminen Lapissa tällä hetkellä vaihtelevaa

Sähköpulan riski näyttäytyy Fingridin ennusteiden mukaan olevan todellinen tulevana talvena. Yritystoiminnan näkökulmasta mahdolliset sähkönjakelun katkokset ovat haastavia, sillä valtaosaa yksittäisistä elinkeinokentän toimijoista ei pystytä huomioimaan ja erottelemaan sähkökatkosten ulkopuolelle yhteisissä verkoissa.

Lapin kauppakamarin tekemän kyselyn pohjalta sähkökatkoksiin varautumisen osalta tilanne on vaihteleva. Monilla Lapin alueen yrityksillä näyttää jo olevan erilaisia varavirtalähteitä ja omia generaattoreita käytössään. Yrityksissä, joissa energiantarve on suuri, varavoimalla ei kuitenkaan voida kattaa kuin pieni osa koko toiminnan sähköntarpeesta.

“Jos sähkönjakeluun tulee Suomessa ja Lapissa katkoksia, tapahtuu teollisuudessa tuotannon sulkemisia. Tällöin asiakkaille ei voida valmistaa ja toimittaa tuotteita. Tämä voi heikentää meidän kilpailuasemaamme, koska asiakkaat siirtyvät sinne, mistä saavat tarvitsemansa tavarat ja tuotteet. Amerikassa ja Aasiassa vastaavanlaista energiakriisiä ei ole. Siellä myös esimerkiksi terästen hinnat ovat olleet laskussa kesästä lähtien. Eurooppalainen teollisuus kärsii tästä energiakriisistä suhteessa eniten verrattuna muuhun maailmaan”, toteaa Lapin kauppakamarin teollisuusvaliokunnan puheenjohtaja, Norrhydron toimitusjohtaja Yrjö Trög.

Sähkönjakelun keskeytyksistä ennakkoon viestiminen tärkeää

Sähkönjakelun keskeytysten ajoituksen merkitys vaihtelee toimialoittain. Matkailutoiminnan osalta ennusteet lupaavat huipputalvea. Kyselyn vastauksissa tuodaan esiin, että esimerkiksi täyteen varatussa hotellissa sähkökatkoksen takia tilanne voi olla haastava. Kahden tunnin ennalta tiedossa olevalla sähkökatkolla ei ole yksittäisissä kotitalouksissa samanlaista vaikutusta kuin täydessä, monta sataa henkilöä majoittavassa hotellissa kiireisimpään aamupala-aikaan.

Fingridin mukaan ennakointia voidaan niin sanotusti normaalissa sähköntuotantotilanteessa tehdä mahdollisesti jopa parin päivän päähän, mutta mahdolliset verkkoviat ja muut häiriötilanteet voivat aiheuttaa nopeitakin rajoitustarpeita.

Sähkönjakelun keskeytysten osalta selkeä ja mahdollisimman nopea ennakkotiedotus on erittäin tärkeää yritysten varautumisen kannalta. Esimerkiksi kohteissa, jotka majoittavat suurempia määriä kansainvälisiä matkailijoita ja sijaitsevat syrjässä muusta asutuksesta ja palveluista, turvallisuustekijöitä ja niistä tiedottamista saatetaan joutua sähkönjakelun keskeytysten osalta miettimään tarkemmin. Viestintäketjujen on oltava häiriötilanteiden varalta kunnossa”, toteaa kauppakamarin Ansala.

Lapin kauppakamarin kysely toteutettiin 20.-27.9.2022 ja siihen vastasi 55 yrityksen edustajaa eri toimialoilta eri puolilta Lappia.

Tutustu kyselyn tulosraporttiin tästä.

Lisätietoja: Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala, liisa.ansala@chamber.fi, p. 044-5777514

Siirry sisältöön