fbpx

Vihreän siirtymän teollisen strategian toteutus ja viestintä 

Hankkeella tavoitellaan pohjoisten elinkeinojen potentiaalin tunnistamista ja tunnustamista. Vihreän siirtymän investointien toteutuminen vaatii myös kansallisella tasolla sitoutumista pohjoisten elinkeinojen kehittämiseen. Hankkeen avulla konkretisoidaan Lapin kasvun edellyttämiä tarpeita ja tehdään tarpeita tunnetuksi kansallisille ja kansainvälisille päätöksentekijöille

Hanke linkittyy Lapin kauppakamarin tilaamaan vihreän siirtymän rajat ylittävään teolliseen strategiatyöhön, mikä on rahoitettu pääosin Barentsin Euroarktisen neuvoston (BEAC) Suomen puheenjohtajuuden kautta (Ulkoministeriö).

Hankkeen tuloksena Pohjoisen vihreän siirtymän teollinen strategiaselvitys saadaan jalkautettua ja sen toteuttamiseen sitoutuminen vahvistuu. Strategiaselvityksestä nousevia kokonaisuuksia viedään eteenpäin päätöksentekoon ja toteutukseen etenkin Suomessa ja Lapissa, mutta soveltuvin osin myös rajat ylittävässä yhteistyössä.

Hanke jakaantuu kolmeen osioon:

  • Strategiaprosessin koordinointi ja vuorovaikutus
  • Viestintä ja jalkauttaminen
  • Strategian jatkotoimenpiteiden käynnistäminen

Hankkeen aineistoja ja tiedotteita

Aikataulu 10/2022- 11/2023
Rahoitus: Lapin liitto (AKKE-rahoitus) ja Lapin kauppakamari

Lisätiedot
Liisa Ansala, toimitusjohtaja
liisa.ansala@chamber.fi
p. +358 44 577 7514

Kollaasi, jossa on luminen hotelli, sumuinen metsä, laskeuruva lentokone ja revontulia.

Kuvat: Anne Saarinen | Vastavalo, Juhani Syväoja | Vastavalo, Juhana Konttinen | Vastavalo ja Veli-Pekka Hentilä | Vastavalo

Siirry sisältöön