fbpx

Mitä Lapin kauppakamari tekee?

Lapin kauppakamari haluaa varmistaa, että yritystoiminnalla on Lapissa kilpailukykyinen toimintaympäristö, Lappi on vetovoimainen sijoittumispaikka, ja että yrityksillä on hyvät verkostoitumismahdollisuudet sekä oikeaa tietoa elinkeinoelämän toimintaympäristöstä.

 

Kauppakamareiden toiminta perustuu vuonna 2002 vahvistettuun kauppakamarilakiin. Kauppakamarin jäsenyys on Suomessa vapaaehtoista. Kauppakamariryhmässä on 19 kauppakamaria ja Keskuskauppakamari. Lapin kauppakamarin toimintaa linjaa vuonna 2022 uudistettu strategia.

 

Lapin kauppakamarin toiminta

Elinkeinoelämän edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Aktiivista vaikuttamistyötä ja viestintää jäsenten ja Lapin elinkeinoelämän tukena. Verkostot alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla

Koulutukset elinkeinoelämän tarpeisiin

Monipuolisia koulutuksia sekä itse että kauppakamariverkoston kanssa. Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -koulutus on osa koulutustarjontaamme.

Verkostoituminen ja tapahtumat

Säännöllisiä tapahtumia, joissa jäsenet verkostoituvat, saavat ajankohtaista tietoa ja tapaavat myös päättäjiä.

Ulkomaankaupan asiakirjojen vahvistaminen

Kauppakamarit sujuvoittavat yritysten ulkomaankauppaa myöntämällä ja vahvistamalla ulkomaankaupan asiakirjoja. Kauppakamarin asema asiakirjojen vahvistajana on tunnustettu maailmanlaajuisesti.

Elinkeinoelämän kansainvälistyminen ja rajat ylittävä yhteistyö

Aktiivista työtä rajat ylittävissä verkostoissa etenkin pohjoisessa. Kauppakamariverkosto tarjoaa tietoa yritysten kasvu- ja kansainvälistymistarpeisiin.

Palvelut ja neuvonta jäsenille

Tarjoamme jäsenten tueksi eri alojen asiantuntijoita ja muita yritystoimintaan liittyviä palveluja. Lapin kauppakamarin jäsenenä pääset hyötymään koko kauppakamariverkoston palveluista

Siirry sisältöön