fbpx

KASVUA ÄLYKKÄÄSTÄ ERIKOISTUMISESTA 2022-2023

Tavoitteena on uudistaa Lapin älykkään erikoistumisen strategia elinkeinolähtöisesti niin, että strategian toimeenpanon kannalta keskeiset, älykkään erikoistumisen nk. Arctic Smartness -klusterit tukevat elinkeinoelämää entistä paremmin. Yritysten osallistumista TKI-toimintaan on tehostettava, jotta edistetään yritysten uudistumista, innovaatioiden syntymistä ja kaupallistamista, kasvua, kilpailukykyä sekä kansainvälistymistä. Yksi keino on parantaa klustereiden tarjontaa vastaamaan paremmin elinkeinoelämän tarpeisiin. Hankkeen avulla kootaan elinkeinoelämän näkemys älykkään erikoistumisen valinnoista Lapin liiton strategian päivitykseen.

 

Hankkeen tavoitteena on:

  • Edesauttaa Lapin älykkään erikoistumisen strategian päivitystä elinkeinolähtöisesti niin, että se tukisi jatkossa elinkeinoelämää ja yrityksiä entistä paremmin. Hanke tuottaa raportin elinkeinokentän näkemyksistä koskien maakunnan älykästä erikoistumista ja yritysten tavoitteista sekä tarpeista koskien TKI-toimintaa. Raporttia käytetään älykkään erikoistumisen strategian uudistustyössä.
  • Pyrkiä lisäämään TKI-toimintaan osallistuvien yritysten määrää. Edistetään yritysten kykyä uudistua, kehittää innovaatioita, kaupallistaa tuotantoaan, kansainvälistyä ja parantaa kilpailukykyään tukemalla entistä tiiviimmän yhteistyön kehittymistä.
  • Koota ja analysoida Lapin yritysten ja elinkeinojen kansainvälistymisen (viennin) tilannekuva sekä tuottaa tietoa siitä, missä on suurinta yrityskentän kansainvälistymispotentiaalia ja millaisia yritysten kansainvälistymistä tukevia toimia erityisesti Lapissa tarvitaan.
  • Tunnistetaan vihreän ja digitaalisen siirtymän vauhdittamisen pullonkauloja ja tuetaan yritysten mahdollisuutta osallistua ns. kaksoissiirtymän toteuttamiseen.
  • lRakentaa elinkeinojen tarvitsemia kansainvälisiä verkostoja ja työtapoja koronapandemian jälkeisessä ajassa, sekä jalkauttaa Lapin elinkeinoelämän visiota. Tavoitetta tukemaan konseptoidaan kansainvälisen liiketoiminnan tukiverkosto.

Hankkeeseen liittyviä aineistoja

Toteutusaika: 1.3.2022-30.9.2023

Budjetti: 137 000 e

Rahoitus: Lapin liitto/EAKR 109 600 e, kuntarahoitus 5000 e, muu julkinen 10 000 e, yksityinen rahoitus 12 400 e.

Siirry sisältöön