fbpx

GROWTH THROUGH COOPERATION -HANKE 2019-2022

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli lisätä Lapin eri toimialojen yhteistyötä ja koota elinkeinoelämän yhteinen visio/viestit, tuottaa ajantasaista materiaalia eri toimialoilta yritysten kilpailukyvyn tukemiseksi ja viestiä Lapin elinvoimasta, sekä tuoda Barentsin alueen yhteistyömahdollisuuksia ja tarpeita esille elinkeinoelämälle kohdennettuna ja luoda elinkeinoelämän yhteyksiä myös kansainvälisesti.

 

Hankkeessa kiteytettiin Lapin elinkeinoelämän yhteinen visio ja viestit, jotka koottiin pyöreiden pöytien työssä eri toimialojen edustajien kanssa. Vision sisältöjä jalkautettiin sisäisesti sekä viestittiin keskeisille vaikuttajakohderyhmille useissa tapahtumissa ja tapaamisissa.

Positiivisen ja faktapohjaisen Lappi-kuvan edistämiseksi hankkeessa toteutettiin Lapin elinkeinoelämää ja sen visiota esiintuovaa viestintäaineistoa (mm. infografiikkapaketteja, selvitysaineistoja, videomateriaalia). Hankkeessa tuotettu Barentsin alueen investointipotentiaaliselvitys toi koottuna esiin laajan pohjoisen alueen yhteistyömahdollisuuksia yrityksille ja nosti esiin pohjoisen merkitystä vihreän siirtymän kasvavan talouden alueena.

Hankkeen tuloksena Lapin elinkeinoelämän toimialarajat ylittävä yhteistyö on tiivistynyt ja Lapista on viety faktapohjaista tulevaisuuteen katsovaa viestiä päättäjä- ja vaikuttajakohderyhmälle. Hankkeen tuloksena Lapin elinkeinoelämällä on kirjattu yhteinen visio, joka painottaa vihreän siirtymän mukaista kestävää kasvua. Hankkeessa tuotetun investointipotentiaaliselvityksen ja sen jalkautuksen kautta ymmärrys pohjoista potentiaalia kohtaan on lisääntynyt.

Hanke on edistänyt osaltaan Lapin elinkeinoelämän kansainvälisten verkostojen kehittämistä muuttuneessa toimintaympäristössä. Hankkeen tulosten seurauksena on käynnistetty myös työ rajat ylittävän pohjoisen vihreän siirtymän teollisuustrategian laatimiseksi. Pitkällä aikavälillä hankkeen tulokset parantavat alueen houkuttelevuutta ja tukevat yritysten kilpailukyvyn kasvua.

Hankkeen toiminta on päättynyt

Hankkeen työpaketit:

Lapin elinkeinoelämän yhteistyön kehittäminen
Lapin elinkeinoelämän kansainväliset verkostot
Viestintä

Toteutusaika: 1.10.2019-30.09.2022

Budjetti: 170 250 e
Rahoitus: Lapin liitto/Eakr 136 200 e, kuntarahoitus 21 200 e, muu julkinen 5000 e, yksityinen rahoitus 7 850 e.

Siirry sisältöön