fbpx

Huhtikuussa Lapin kauppakamarin valiokunnat kokoontuivat käsittelemään useita alueen tulevaisuuden kannalta keskeisiä aiheita. Keskustelu oli vilkasta niin kuin valiokunnissa aina on.

Teollisuusvaliokunnassa pinnalla osaava työvoima ja lakkojen vaikutukset

Työvoimakeskustelun pohjaksi valiokunta kuuli Lapin ELY-keskuksesta Marja Perälän ja Heino Vasaran katsauksen Lapin työllisyystilanteeseen sekä ennusteen työvoimatarpeesta.

Lapin työllisyystilanne on Suomen vahvin. Hitaammankin kasvun skenaariossa uusia työpaikkoja avautuu sekä eläköitymisen että uusien investointien myötä. Valiokunta pitää tärkeänä, että ammattiaan valitseville nuorille annetaan oikea kuva Lapin elinkeinojen tilanteesta sekä teollisuuden töistä.

Hannu Kähkölä esitteli Lapin AMK:n koulutustarjontaa ja sen kehittämistä teollisuuden näkökulmasta. Valiokuntaa kiinnosti etenkin kestävyyden ja kiertotalouden rooli opintokokonaisuuksissa sekä kansainvälisen opiskelijan koulutuspolut ja sitoutuminen alueelle. Lakkojen todettiin antaneen Lapille ”huoltovarmuusmaistiaiset”. Lakon konkreettiset vaikutukset yrityksille vaihtelivat paljon, muta kokonaisuutena lakkokevät on antanut huonon signaalin Suomen investointiympäristöstä.

Matkailuvaliokunta ja kaivosvaliokunta kokoontuivat yhdessä

Yhteiskokouksen alussa puheenjohtajat Hanna-Mari Talvensaari ja Anna Sundquist pitivät katsaukset toimialojen tilanteeseen, ja kansanedustaja Sara Seppänen toi terveiset eduskunnasta. MaRan Sami Hämäläinen alusti toimialojen rinnakkainelosta, mikä johdatti vilkkaaseen keskusteluun. Esiin nousi mm. tarve toimialojen ristikkäisriippuvuuksien tutkimiseen Lapissa.

Toimialat luovat yhdessä elämisen edellytyksiä Lappiin. Työvoimahaasteen ratkaisuissa tämä korostuu: perheitä on helpompi houkutella Lappiin, kun tarjolla on työmahdollisuuksia niin matkailussa kuin mineraalisektorilla.

Kaivoshankkeiden osalta avoimuus on ottanut isoja harppauksia viime vuosina. Avoimuuteen panostamista pidettiin todella tärkeänä edelleen. Pohdittiin myös nousisiko Lapin geologian osaamisesta aihioita kesämatkailutuotteisiin.

Perämeri katsottuna rahtilaivan ohjaamosta. Horisontissa tuulivoimaloita.<br />

Liikenne- ja logistiikkavaliokunta kävi laivalla ja kuuli puolustusharjoituksen liikennekatsauksen

Valiokunta kävi tutustumassa Wallenius SOL:n Bothnian Enabler alukseen Ajoksen satamassa. Koska kokoonnuimme Kemissä, kokouksessa kävimme keskustelua etenkin Metsä Fibren sekä Kemin Satama Oy:n ajankohtaiskatsausten pohjalta. Valmistuneiden lähes 100 miljoonan euron investointien jälkeen Kemin meriväylä ja satama ovat hyvässä kunnossa. Kapasiteettia on niin elinkeinon kasvuun kuin huoltovarmuuden ylläpitoon.

Maaliskuussa pidetty Nordic Responce -puolustusharjoitus toi Lapin teille tavallisesta poikkeavaa liikennettä. ELY-keskuksen Jaakko Ylinampa kuvasi valiokunnalle puolustusharjoituksen sujuvuutta liikenteen ja väylien näkökulmasta.

Rakennusvaliokunta ammattiopisto Lappialla

Rakennusvaliokunta kokoontui hybridikokoukseen Torniossa Lappialla, jossa keskityttiin yritysten ja oppilaitosten yhteistyöhön. Sampo Kangastalo piti valiokunnalle katsauksen Tornion ajankohtaisista rakennushankkeista ja investoinneista. Rakennusvaliokunnan jäsenten katsausten perusteella toimialalla on kaksijakoiset tunnelmat tällä hetkellä. Asuntorakentaminen on alamaissa, mutta etenkin matkailualan alkavat investoinnit työllistävät julkisen rakentamisen ja teollisten hankkeiden lisäksi. Monilla on jopa ennätysmäärä tarjouslaskennassa olevia projekteja.

Kauppa- ja palveluvaliokunnassa saatiin vieras Kuopion kauppakamarista

Tiina Hartikainen Kuopion kauppakamarista kertoi kaupan, matkailun ja palvelualan valiokunnan työstä sekä Kasvu³-strategiasta Savossa. Alustuksen jälkeen käytiin keskustelua etenkin Parasta palvelua kilpailukonseptista, josta Kuopiossa on hyviä kokemuksia. Ajankohtaisista asioista keskusteltiin mm. alkoholilainsäädännön muuttumisesta ja kuultiin Lapin ELY-keskuksen katsaus Lapin vahvasta työllisyystilanteesta ja työvoiman tarve-ennusteesta.

 

Lapin kauppakamarin rakennusvaliokunta kokouksessa
Siirry sisältöön