fbpx

Eduskunta käsittelee parhaillaan tartuntatautilain muuttamista. Hallitus esittää matkailurajoitusten jatkamista 31.12.2021 saakka.

Lapin kauppakamari vastustaa tartuntatautilain väliaikaisesti voimassaolevien säännösten jatkamista 15.10.2021 jälkeen. Lapin talvisesongin käynnistyessä suomalaisten rokotuskattavuus on jo riittävän korkealla kansainvälisen matkailun avaamiseksi. Myös kotimaisten matkailijoiden on turvallista saapua Lappiin.

“Matkailijamäärien kasvaessa testien ja todistustarkastusten järjestäminen aiheuttaisi kohtuuttoman suuria resurssiongelmia suhteessa saavutettaviin hyötyihin. Säännösten jatkaminen tarkoittaa väistämättä ongelmia kansainvälisen matkailun avautumisessa ja heikentää oleellisesti matkanjärjestäjien halukkuutta tuoda asiakkaita Suomeen”, toteaa Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.

Lapin matkailutoimijat kilpailevat matkailumarkkinoiden uusjaossa ja Lapin matkailutoimijoiden onnistuminen ovat tie työllisyyden kasvuun Lapissa. Matkailun kerrannaisvaikutukset aluetalouteen ovat mittavat.

”Lappi on toiminut Ruotsin ja Norjan maarajoilla kansainvälisen liikenteen testilaboratoriona koronapandemian aikana. 6 prosenttia Lapin rajat ylittävästä liikenteestä kuuluu ryhmään, johon tulisi kohdistaa terveysturvatoimenpiteitä. Kaikkia matkustajia koskeva todistusten tarkistusrumba on resurssien haaskaamista”, Ansala jatkaa.

Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että Suomeen saapuvien päivittäinen testaustarve on enintään 1 600 – 48 000 testiä vuorokaudessa. Suomen koko testauskapasiteetti on korkeintaan 48 000 testiä vuorokaudessa ja sen käyttäminen kokonaisuudessa kansainväliseen matkailuun on ylimitoitettua. Käytännössä vilkkaimpina aikoina joudutaan turvautumaan pistokoemaiseen todistusten tarkastukseen, jolloin koko lainsäädännön merkitys on kyseenalainen.

Lakiesityksessä erityisen ongelmallinen kohta on niin sanottu toisen testin vaatimus. Matkailija, joka saapuu Suomeen negatiivisen koronatestin turvin, tai käy testissä maahan saavuttuaan, joutuu käymään toisessa testissä 72-120 tuntia maahan saapumisen jälkeen.

”Pahimmassa tapauksessa matkailijan on käytävä viikon matkan aikana kolme kertaa Covid-19 -testissä: saapuessaan maahan, viimeistään 120 tuntia maahan saapumisen jälkeen ja kotimaan paluukäytännöistä riippuen vielä ennen kotiin lähtöä. Tämä on aikaa vievää ja  ylimitoitettua”, toteaa Ansala.

Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että suomalaisten lisääntyvä rokotuskattavuus estää tartuntojen leviämistä, vaikka rajan yli saapuisikin yksittäisiä tartuntoja.

Kotimaisten matkailijoiden saapuminen Lappiin niin menneenä kesänä, kuin tulevan talven suhteen on erittäin positiivinen asia. Monet matkailuyrittäjät tekevät töitä kotimaisten matkailijoiden houkuttelemiseksi myös jatkossa. Lapin majoitus- ja aktiviteettikapasiteetti mahdollistaa niin kotimaisen kuin kansainvälisen matkailun. Kansainvälisen matkailun osalta eletään kuitenkin kohtalokkaita aikoja niiden yritysten osalta, joiden toiminta nojaa nimenomaan kansainvälisiin asiakkaisiin.

Matkailulainsäädännön kanssa yhtä aikaa käsitellään myös koronapassin käyttöönottoa. Lapin kauppakamari esittää, että koronapassin alaikäraja nostetaan 12-vuodesta 16-vuoteen. Monissa muissa maissa alle 16-vuotiaita ei rokoteta. Ikärajan nosto mahdollistaa esimerkiksi matkailevien perheiden mahdollisuuden vierailla koronapassia käyttävissä ravintoloissa ja muissa aktiviteeteissa.

Lapin kauppakamari ja Visit Rovaniemi ovat keskiviikkona 29.9. eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana hallituksen esityksestä (HE 131/2021) laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Liisa Ansala, liisa.ansala@chamber.fi, p. 044-577 7514

Siirry sisältöön