fbpx

Lapin kauppakamari on toistuvasti peräänkuuluttanut Lapin rajojen avaamista ja ylityskäytäntöjen selkeyttämistä. Lapin aluehallintoviraston 15.6.2021 tekemät päätökset pakollisista terveystarkastuksista ovat voimassa 11.7.2021 saakka. Aikaisemmat määräykset eivät koske yhden tai useamman rokotteen saaneita, tai henkilöitä, jotka ovat vastikään sairastaneet koronataudin. 

Lapin kauppakamari toteaa edelleen, että Lapin rajanylityspaikoilla koronaturvallisuuteen liittyvät rajanylityskäytännöt ovat edelleen ylimitoitettuja, sekavia ja koordinoimattomia. Nopeasti muuttuneet määräykset ovat aiheuttaneet runsaasti sekaannuksia rajanylityspaikoilla, ja Lapin kauppakamarille on raportoitu tapauksista, joissa ohjeistuksia ei ole noudatettu.

Nykytilannetta haastaa erityisesti Norjan puolen päätökset pakollisista koronatesteistä maahan saapuville. Suomen tiukkojen käytäntöjen lisäksi myös Norjan rajaviranomaiset vaativat koronatestiä kaikille rajanylittäjille. Tämä on aiheuttanut ruuhkaa Norjan puoleisilla raja-asemilla. Lapin kauppakamarin saaman tiedon mukaan Norjan viranomaiset eivät hyväksy muualla otettujen koronanäytteiden todistuksia rajanylityksessä, vaan testi on joka kerta otettava rajalla uudestaan. Lyhyet rajanylitykset ovat tästä syystä myös rajakuntalaisten osalta käytännössä mahdottomia.  

Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisten alueiden rajayhteisöjen kanssakäyminen on ollut jäissä jo puolentoista vuoden ajan, aina koronapandemian alusta saakka. 

Lapin kauppakamari vaatii alueellisia viranomaisia, Suomen ja Norjan valtioita sekä Suomen ja Norjan kuntia neuvotteluun rajaylityskäytännöistä, niiden tarpeellisuudesta ja koordinaatiosta. Keskusteluun ja linjanvetoon on kutsuttava mukaan myös raja-alueen yritykset ja asukkaat. Maahantulokäytäntöjen ennakoitavuus on myös keskeistä kaikkien rajalla toimivien vuoksi. Esimerkiksi alueen yrittäjät tarvitsevat tietoa rajanylitysten mahdollisuuksista kaupankäynnin ennakoimiseksi. Päätöksiä on tästä syystä katsottava pidemmällä aikajänteellä” toteaa kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala. 

Myös matkailun avautuminen esimerkiksi Suomen ja Norjan välillä edellyttää helposti ennakoitavia linjauksia. Lapin kauppakamari edellyttää myös, että valtioneuvoston asetuksella määrätty vapaan matkustamisen raja nostetaan Euroopan unionin suosittelemalle tasolle, eli maihin, joissa on alle 50 koronatapausta 100 000 asukasta kohden. 

Valtioneuvoston määrittelemä vapaan matkustuksen rajan asettaminen 10 koronatapaukseen 100 000 asukasta kohden tuntuu puhtaalta kiusanteolta. Perusteita Euroopan unionia tiukempiin rajoihin ei ole. Tämä on omiaan hukkaamaan yhteiskunnan resursseja koronatestaukseen sekä vaikeuttamaan muutoin valoisalta vaikuttanutta matkailun avautumista. Pyydämme valtioneuvostoa käsittelemään asian uudelleen” jatkaa toimitusjohtaja Ansala. 

Lisätietoja: 

Liisa Ansala 
Toimitusjohtaja
p. 044-5777514 
liisa.ansala@chamber.fi 

Siirry sisältöön