fbpx

EU:ssa on saavutettu alustava sopu asetuksesta TEN-T-verkon kehittämiseksi. Vt 21 Torniosta Norjan rajalle on nousemassa mukaan kattavaan liikenneverkkoon. Tämä avaa mahdollisuuksia hakea valtatien kehittämiseen rahoitusta EU:sta.

”Olemme todella iloisia tästä uutisesta. Se kertoo, että sotilaallisen liikkuvuuden ja huoltovarmuuden näkökohdat huomioidaan EU:ssa sekä poliittisessa päätöksenteossa”, toteaa Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.

Virkamiestyönä tehty valtion väyläverkon investointiohjelma on parhaillaan lausunnoilla. Investointiohjelma toteuttaa kaksitoistavuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, joka on päivitettävänä. Lapin kauppakamari on aiemmin esittänyt, että suunnitelman tavoitteisiin tulisi lisätä huoltovarmuus, sotilaallisen liikkuvuuden varmistaminen sekä Suomen ulkomaankaupan turvaaminen myös kriisioloissa. Nämä tavoitteet eivät vieläkään näy investointiohjelmassa, vaikka niiden tarve on ilmeinen.

Pohjoinen on koko Suomelle nyt strategisesti tärkeä. Pohjoisen rajat ylittävät väylät ovat Suomen ainoa portti länteen Itämeren häiriötilanteissa. Myös Suomen NATO-jäsenyys korostaa pohjoisen maayhteyksien merkitystä.

Investointiohjelmassa nykyinen hankkeiden arviointimenetelmä painottaa vahvasti isojen kaupunkiseutujen välisiä hankkeita. Lapin hankkeiden osuus koko investointiohjelman rahoituksesta on noin 2,6 prosenttia. Vt 21 osalta mukana ohjelmassa ovat Palojoensuu–Maunu sekä Ailakkalahti–Kilpisjärvi. Nämä ovat tärkeitä kohteita, mutta valtatie vaatii parannusta koko pituudeltaan.

”Lappi ei näy investointiohjelmassa oikealla painoarvolla, kun huomioidaan alueen maantieteellinen laajuus, Lapin merkitys Suomen turvallisuudelle ja huoltovarmuudelle, elinkeinoelämän kuljetustarpeet sekä TEN-T-verkon laajentuminen Lapissa ”, toteaa Lapin kauppakamarin varatoimitusjohtaja Hanna Baas.

Investointiohjelmassa on todettu, että maantieverkon palvelutaso heikkenee koko ajan, koska rahoitustaso ei riitä sen ylläpitämiseen. Lapissa on Maakuntien väyläraportin (EK) mukaan huonokuntoisia sekä erittäin huonokuntoisia pääteitä 400 km, mikä on yli puolet enemmän kuin viereisessä maakunnassa Pohjois-Pohjanmaalla.

Lapin kauppakamari pitää tärkeänä, että liikennejärjestelmäsuunnittelussa pohjoista tarkasteltaisiin entistä enemmän yhtenä rajat ylittävänä kokonaisuutena.

”Pohjoinen on tärkeä osa yhteistä eurooppalaista liikenneverkkoa. Torniossa on tällä hetkellä Suomen ainoa raideyhteys Ruotsiin ja Suomen raideleveys poikkeaa eurooppalaisesta leveydestä. Seuraavaksi tulisi tehdä jatkotarkastelu raideleveyksien osalta. Järkevä pilotointi olisi Ruotsin rajalta Torniosta ensin Kemiin ja Ajoksen syväsatamaan”, toteaa kauppakamarin toimitusjohtaja Ansala.

Lisätietoja:
Liisa Ansala
toimitusjohtaja
liisa.ansala@chamber.fi
044 577 7514

Hanna Baas
varatoimitusjohtaja
hanna.baas@chamber.fi
040 665 8720

Kuva: Sampo Kiviniemi/Vastavalo

Siirry sisältöön