fbpx

Lapin elinkeinoelämän edustajat olivat yhdessä kertomassa valtakunnan päättäjille  Helsingissä Lapin elinkeinoelämän tilanteesta, haasteista ja yhteisestä visiosta. Kasvu alkaa pohjoisesta -tilaisuuteen osallistui Lapin keskeisten toimialojen yritysedustajien lisäksi lukuisa joukko valtakunnan tason päättäjiä, vaikuttajia ja Lapin elinkeinojen keskeisiä sidosryhmiä.

Lapin viestit otettiin vastaan hyvin

Lapin elinkeinoelämän maaliskuun lopulla julkaiseman uuden vision mukaan Lappi on pohjoisen Euroopan solmukohta, joka yhdistää luonnon kestävän käytön vastuulliseen kasvuun. ”Lapin rooli on muuttunut, harvaanasutusta maakunnasta tulee jatkossa koko Suomelle ratkaisuja huoltovarmuuteen ja kestävään kasvuun”, kertoo Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala. Vihreän siirtymän toteuttaminen ja geopolittiinen kriisitilanne nostavat pohjoisen merkitystä entisestään.

Pohjois-Suomen, Pohjois-Norjan ja Pohjois-Ruotsin yhteenlaskettu investointipotentiaali vuoteen 2030 mennessä on noin 160 miljardia euroa, josta karkeasti puolet kohdistuu Pohjois-Ruotsiin. ”Ruotsin esimerkki todistaa, että pohjoinen kasvubuumi on realisinen ja koko maa hyötyy vihreän siirtymän teollisuudesta. Suomella on aivan vastaavat mahdollisuudet hyödyntää pohjoisen kasvu”, Ansala jatkaa,

Matkailu syväkyykystä kasvu-uralle

Matkailu teki korona-aikana syväkyykyn, mutta ketterillä liikkeillä toimiala nousee nyt Lapissa uuteen kasvuun. Lapin brändi ja tunnettuus maailmalla, sekä hyvin organisoitu yhteistyö ovat auttaneet toipumisessa. Alan resilienssistä kertoo, se että ennen pandemiaa tärkeitä Kiinan markkinoita on pystytty korvaamaan uusilla. Saavutettavuus lentäen on kriittisen tärkeää Lapin matkailun kasvulle, esimerkiksi Finnairin avaamat uudet yhteydet USA:an ja Intiaan ovat erittäin tervetulleita.

 width=

Luonnonvarojen kestävä käyttö mahdollistaa vihreää siirtymää

Lapin elinkeinoelämällä on iso rooli vihreän siirtymän mahdollistajana. Monesti yleisessä keskustelussa unohtuu, mikä merkitys esimerkiksi mineraaleilla ja metalleilla on vihreän siirtymän toteuttamisessa. Ilman kaivostoiminnan tuotteita ei esimerkiksi sähköistymistä voida toteuttaa ja ilmastotavoitteiden toteuttaminen moninkertaistaa monien mineraalien tarpeen.

Lapin suurimmat kasvuluvut on jo useana vuonna kirjattu kaivossektorilla ja tulevaisuus näyttää erittäin lupaavalta. Toimialan kestävään kasvuun kuuluu myös sosiaalisen hyväksyttävyyden lisääminen ja ekologinen kompensaatio, josta on uusi esimerkki Pohjois-Lapista.

Kaivosalan lainsäädäntö on uudistumassa. Lapissa on todettu, että vaikka annetussa esityksessä on paljon hyvääkin, kokonaisvaikutukset heikentävät etenkin malminetsinnän investointimahdollisuuksia. Malminetsinnän tulevaisuus tulee turvata, sillä se on tärkeä osa omavaraisuutta, johon myös EU on linjannut tavoitteita.

Metsäteollisuudessa aiemmin Venäjältä tuotua raaka-ainetta korvataan nyt kotimaisella ja puunhankintaa pohjoisessa kasvatetaan. Lapissa on aina osattu käyttää puuta vastuullisesti ja puun lisääntyvästä käytöstä huolimatta metsävarat kasvavat koko ajan. Tällä hetkellä suurimmat haasteet metsäsektorilla kohdistuvat logistiikkaan, mutta huolta aiheuttaa myös EU:n metsiin kohdistuvan regulaation tiukkeneminen. Tilaisuudessa vallitsi yhteisymmärrys siitä, että päätökset metsien käytöstä tulee tehdä kotimaassa alueelliset tarpeet tunnistaen.

Vihreä siirtymä kokonaisuudessaan on iso mahdollisuus koko Suomelle, kunhan elinkeinon toimintamahdollisuuksista pidetään huolta samalla kun edistetään ilmastotavoitteita.

Katso Kasvu alkaa pohjoisesta video

Lue tarkemmin Lapin elinkeinoelämän visiosta

Lapin elinkeinoelämän visiotyö on osa Growth through cooperation -hanketta (EAKR)

Siirry sisältöön