fbpx

Lapin kauppakamari on käynnistänyt työn, joka tähtää yhtenäistämään Lapin elinkeinoelämän viestejä. Näin pyritään tukemaan elinkeinoelämän kestävää kasvua jatkossa.  

Lapin kauppakamarin muutama vuosi sitten teettämän selvityksen mukaan päättäjät ja vaikuttajat Suomessa pitävät Lappia mahdollisuuksien ja ristiriitojen alueena. Lapin rooli taloudessa nähdään kasvavana ja yleisesti Lapin asiat kiinnostavat ja niitä halutaan kuulla. Selvityksessä todettiin myös, että viesteissä näkyy eri toimijoiden ja toimialojen väliset näkemyserot, ja viestien epäyhtenäisyys on myös osin heikentänyt viestien läpimenoa ja vaikuttavuutta. 

Lapin kauppakamari on ottanut aktiivisen roolin elinkeinojen yhteisten viestien kirkastamisessa ja kutsuu muita laajapohjaiseen keskusteluun ja yhteiseen määrittelyyn osana Growth through cooperation hanketta. Ensimmäisessä tapaamisessa 8.11. Lapin kauppakamarin valiokuntien puheenjohtajat ja henkilökunta, ELY-keskuksen, Lapin liiton ja Lapin Yrittäjät ry:n edustajat sekä osa Lapin kansanedustajista istuivat pyöreään pöytään keskustelemaan yhteisten viestien tavoitteista ja linjauksista.  

Mallia Pohjois-Ruotsin menestyksestä  

Lapissa seurataan tarkalla silmällä, mitä Pohjois-Ruotsissa tapahtuu. Norrbottenin ja Västerbottenin alueella investoidaan alueiden kauppakamareiden mukaan 880 miljardia kruunua eli noin 88 miljardia euroa seuraavan 20 vuoden aikana.  Suurimmat investoinnit tapahtuvat kaivosteollisuudessa, metalliteollisuudessa, vihreän energian tuotannossa, paperi- ja selluteollisuudessa sekä akkuklusterissa. Liikenneinfrastruktuuri ja palvelut kehittyvät teollisten investointien imussa.  

Toimitusjohtajat Linda Nilsson Norbottenin kauppakamarista ja Anders Hjalmarsson Västerbottenin kauppakamarista kertoivat, että huomioiden teollisuuden investoinnit ja niitä seuraavat julkiset investoinnit, alueella on potentiaalia saada jopa 100 000 uutta asukasta.   

Pyöreän pöydän jäseniä kiinnosti, miten asioita on saatu Ruotsissa etenemään, sillä positiivisten näkymien myötä Ruotsissa valtakunnan tason päättäjien katseet on pystytty kääntämään pohjoiseen.   

Ruotsissa yleisesti ymmärretään Suomea paremmin, että teolliset investoinnit kaivostoimintaan ja energiaan ovat tarpeen vihreän siirtymän toteuttamiseksi, alueella puhutaankin teollisuuden kestävistä investoinneista. Ruotsin kollegojen kokemuksen mukaan joskus pitää kuitenkin mennä asioiden kanssa suoraan maailmalle, jotta kotimaassa suuntaa saadaan käännettyä. 

Yhteinen työ käynnissä 

Elinkeinoelämän pyöreän pöydän ääressä todettiin, että Suomi-tasolla katse käännetään pohjoiseen, kun saamme perille faktoihin perustuvan viestin siitä, että Lapissa on potentiaalia kestävään kasvuun ja Lappi tarjoaa ratkaisuja ja hyvinvointia koko Suomelle.  

Lapille on tärkeää varmistaa, että julkisen puolen vastuulla olevat asiat, kuten liikenneinfran kehitys, mahdollistavat yritysten liiketoiminnan kasvua sekä tulevien markkinaehtoisten investointien toteutumista. Akuutti asia on riittävän osaavan työvoiman varmistaminen, johon tarvitaan sekä koulutusta että osaajien houkuttelua muualta.  

Yhteisen viestin tarve on ollut puheissa jo pitkään ja nyt on otettu konkreettinen askel eteenpäin. Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala on käynnistyneeseen työhön tyytyväinen.  

”Lappi on jatkossakin moniääninen, eikä kaikessa varmasti saavuteta yhteistä linjaa. Lapin elinkeinoelämällä on kuitenkin laajasti yhteinen tavoite: luoda elinvoimaa ja kestävää kasvua. Yhteisen tavoitteen konkretisoiminen mahdollistaa sen, että Lapin ääni kuuluu, ja sitä myös kuunnellaan entistä paremmin. ”  

Seuraava tapaaminen järjestetään yhdessä eri alojen yritysten kanssa pyöreässä pöydässä 10.12. Kauppakamari kutsuu tilaisuuteen niin teollisuuden, kaivostoiminnan ja logistiikan kuin matkailun, kaupan ja eri palvelualojen yrityksiä. 

Mukaan tilaisuuteen voi ilmoittautua tästä  

Elinkeinoelämän viestien määrittely tehdään osana Growth through cooperation – hanketta (EAKR) 

Siirry sisältöön