fbpx

Lappilaisten pk-yritysten osalta digitalisaation tilanne on kaksijakoinen. Osa Lapissa toimivista yrityksistä hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia tehokkaasti ja jopa laajemmin kuin muut suomalaiset yritykset keskimäärin. Kolmasosa alueen yrittäjistä ei kuitenkaan jätä digitaalista jalanjälkeä. Kehityksen avuksi tarvitaan osaajia sekä yrittäjiltä rohkeutta lähteä mukaan erilaisiin kehityshankkeisiin. Uusi lapindigistep.fi -verkkosivusto auttaa Lapin pk-yrityksiä digimatkalla eteenpäin.

Julkiset hankkeet ja asiantuntijapalvelut auttavat yrityksiä eteenpäin

Suurimmat haasteet Lapin yritysten digitalisaatiossa on saada tietojärjestelmät tukemaan paremmin liiketoimintaa. Tämä tarkoittaa erityisesti toiminnanohjausjärjestelmien, verkkokaupan sekä henkilöstö- ja taloushallinnon järjestelmien kehittämistä.

Rovaniemellä toimiva Lumise Oy on kehittänyt toimintaansa määrätietoisesti. Kehityksen apuna on ollut ELY-keskuksen myöntämä yrityksen kehittämisavustus. Valojen ja ajoneuvoelektroniikan maahantuontiin ja kauppaan erikoistunut yritys on muun muassa digitalisoinut toiminnanohjausjärjestelmänsä.

– Tavoitteenamme on olla alan uudisraivaaja myös digitaalisen kaupankäynnin saralla, kertoo Lumise Oy:n myyntijohtaja Jarmo Kuukasjärvi.

– Järjestelmähankintojen avulla saamme nostettua työn tehokkuuden, optimoinnin ja mittaamisen aivan uudelle tasolle. Tosin pelkkä ohjelmistojen hankinta ei riitä, vaan niitä on myös kehitettävä, muun toiminnan mukana ja mielellään ennakoiden tulevaisuuden haasteita, Kuukasjärvi summaa.

Onnistunut digikehitys vaatii määrätietoista suunnittelua, kehitystä ja asiantuntija-apua. Yritykset voivat hakea asiantuntija-apua ja rahoitusta digitalisaation kehittämiseen muun muassa ELY-keskuksesta.

Tulevaisuus vaatii ponnisteluita sekä yksilöiltä että yhteisöltä

Lapin pk-yritykset kaipaavat osaajia niin digitaaliseen kehitykseen kuin digitaalisten palveluiden ostoon. Lapissa ei juurikaan ole saatavilla senioritason osaajia digitalisaation kehittämistyöhön. Haasteena on, etteivät yrittäjät tiedä, millaista tukea tai apua he oikeasti tarvitsevat.

Junioritason osaajia voidaan houkutella pohjoiseen muun muassa harjoittelupaikkojen ja laajojen yhteistyöverkostojen avulla. Yhteistyömahdollisuudet yritysten ja korkeakoulujen välillä tulisi tunnistaa entistä paremmin. Kumppaneita tarvitaan koko maasta, ei vaan omalta alueelta.

Yritysten elinvoimainen ja kilpailukykyinen liiketoiminta edellyttää myös toimivia tietoliikenneyhteyksiä. Niin kiinteitä- kuin mobiiliyhteyksiä tulee kehittää Lapissa edelleen.

Lapin DigiStep – Mukana yrityksen digimatkalla

Lisätietoja Lapin DigiStep -hankkeesta:

Tiina Pulju,
projektipäällikkö
Lapin Ely-keskus
p. 0295 037 112
tiina.pulju@ely-keskus.fi

Lapin ELY-keskuksen verkkosivuilla
lapindigistep.fi
Keskusteluun voi osallistua myös Facebookissa! #lapindigistep

Lapin ELY-keskuksen Lapin DigiStep -hankkeen (ESR) tarkoituksena on ollut tunnistaa tekijöitä, jotka vaikuttavat alueen pk-yritysten digitalisaation kehittymiseen. Havainnoista koottiin Tiekartta Lapin pk-yritysten digitalisaatioon.

Tiekartta pitää sisällään toimenpiteitä, joilla Lapin elinkeino- ja aluekehittäjät, korkeakoulut ja oppilaitokset tulevai- suudessa tukevat yritysten digitalisaatiota. Tiekartasta saatavaa tietoa hyödynnetään alueellisten kehityspanosten kohdentamiseen niin, että ne tukevat mahdollisimman hyvin eri kehitysvaiheessa olevien yritysten digitalisaatiota.

Hankkeen tuloksista on rakennettu lapindigistep.fi -verkkosivusto, johon on kerätty yhteystietoja ja lisää tarinoita, miten Lapissa toimivat yritykset ovat onnistuneet digimatkallaan. Sivuston tarkoitus on kannustaa digimatkan varrella olevia yrityksiä hakemaan rohkeasti tukea kehitykseen.

Siirry sisältöön