fbpx

Kestävä tulevaisuus vaatii merkittäviä investointeja ja uudistuksia. Tämä koskee erityisesti teollisuutta ja liikennettä, jotka ovat avainasemassa vihreän siirtymän toteuttamisessa. Läntinen teollisuusvyöhyke on yksi Suomen tärkeimmistä alueista tässä muutoksessa. Uusi raportti tarjoaa syvällisen katsauksen siihen, miten investoinnit ja liikennejärjestelmän kehitys voivat muovata alueen tulevaisuutta.

Läntisen teollisuusvyöhykkeen investointien ja liikenteen tulevaisuus -raportti kuvaa teollisuusvyöhykkeen kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä. Läntinen teollisuusvyöhyke on merkittävä talouden kasvun moottori, joka tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia investoinneille ja työllisyydelle. Vyöhyke ulottuu länsirannikolla Turusta Tornioon, ja alue on vahvasti mukana globaaleilla markkinoilla.

Vyöhykkeen kehitys on ollut vahvaa viime vuosina. Alueen yritykset ovat investoineet merkittävästi uuteen teknologiaan ja tuotantokapasiteettiin, mikä on johtanut kasvavaan tuotantoon ja työllisyyteen. Alueen yritykset ovat myös panostaneet kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen, mikä on lisännyt niiden kilpailukykyä ja houkuttelevuutta investointikohteena.

Alueen tulevaisuus näyttää lupaavalta. Yritykset ovat optimistisia tulevaisuuden suhteen ja suunnittelevat lisäinvestointeja. Lisäksi alueen infrastruktuuri ja logistiikka ovat kehittyneet myönteisesti, mikä tukee alueen taloudellista kasvua.

On tärkeää tukea Läntisen teollisuusvyöhykkeen kehitystä ja hyödyntää sen tarjoamat mahdollisuudet. Tämä edellyttää muun muassa investointeja infrastruktuuriin, koulutukseen ja tutkimukseen sekä kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistämistä.

Raportin keskeisimmät viestit ovat:

  1. Vihreän siirtymän investoinneista mahdollisimman moni saatava Suomeen. Investointipotentiaali on valtava. Investointien realisoitumista edistävät saavutettavuuden parantaminen, työvoiman riittävyys ja jouhevat lupaprosessit.
  2. Liikenneinfra nähtävä teollisuuden tuotantolinjana. Investointien toteutuessa mm. Erikoiskuljetusten määrä kasvaa ja satamien sekä poikittaislinjojen merkitys lisääntyy.
  3. Läntisten yhteyksien vahvistaminen konkretisoitava toimenpiteillä. Läntinen teollisuusvyöhyke on linkki länsimarkkinoiden sekä muun Suomen välillä. Länsiyhteyksiä tulee kehittää.
  4. Investoinnit tulevat – ollaanko niihin valmiita? Aikaikkuna investointien aallolle on nyt auki. 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan tarvitaan teollisia investointeja tukeva näkökulma.

Lue tästä koko raportti

Työ on toteutettu Destia Oy:ssä. Työryhmään ovat kuuluneet diplomi-insinöörit Riku Huhta, Markus Pajarre ja Antti Heininen sekä johtaja, professori Jorma Mäntynen. Työn ovat tilanneet Turun, Rauman, Satakunnan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Oulun ja Lapin kauppakamarit. Lapin kauppakamarin osuus yhteishankinnasta on osa Vihreän siirtymän teollisen strategian toteutus ja viestintä -hanketta (AKKE)

Tämän artikkeli tuottamiseen on hyödynnetty tekoälyä.

Siirry sisältöön