fbpx

Hallituksen maanantaina 30.3. aloittamissa valmisteluissa pohjois- ja länsirajaliikenteen tiukentamiseksi epidemiatilanteen vuoksi tulisi ottaa huomioon Meri-Lapin ja Tornionlaakson erityisolosuhteet.  Tähän saakka rajanylitys on ollut sallittua vain välttämättömän työssäkäyntiin ja muuhun välttämättömään asiointiin, ainoastaan tavara- ja rahtiliikenne on jatkunut normaalisti.

Lapin kauppakamari ymmärtää täysin hallituksen perustelut pohjois- ja länsirajaliikenteen rajoittamiseksi ja kannattaa rajoitusten huomattavaa kiristämistä nykytilanteesta. Ruotsin Suomesta poikkeava koronaviruskriisin hoitotapa lisää tartuntariskejä Lapin puolella pitkin länsirajaa. Jo tällä hetkellä Tornionlaaksossa pelätään Ruotsin puolella olevien tartuntojen leviämistä Suomeen. Tällainen tartunnan leviäminen voi myös keskeyttää yritysten toiminnan. Norjan toimenpiteet ovat olleet samankaltaisia kuin Suomessa, joten pohjoisrajalla tartuntariski on selvästi pienempi. Vakavasta tilanteesta huolimatta Länsirajalla yli rajan toimivan elinkeinoelämän kriittiset toimintaedellytykset on turvattava.

Jo nyt kulkurajoituksista annetut epätarkat ohjeet ovat aiheuttaneet huolta ja epätietoisuutta raja-alueen yrityksissä ja rajan sulkeminen on esimerkiksi vaikeuttanut yritysten tavaratoimituksia naapurimaahan, vaikka näin ei olisi pitänyt hallituksen päätöksen mukaisesti käydä. 

”Tässä vaiheessa olisi tärkeää huolehtia siitä, että uudet rajanylitysmääräykset ovat selkeät eivätkä aiheuta tulkintaongelmia yritysten työntekijöille eikä rajaviranomaisille”, asiamies Elsi Malkki Lapin kauppakamarista toteaa. 

Kaikki tiukennukset nykyisestä tulevat kohdistumaan rajan molemmin puolin toimivien yritysten toimintaan. Rajanylityksen täydellinen kieltäminen aiheuttavat sen, että molemmin puolin rajaa toimivat huolto- ja kunnossapitoyritykset joutuvat keskeyttämään toimintansa. Tämä taas heijastuu Lapin puolelle teollisuuteen, jonka tuotanto häiriöiden sattuessa pysähtyy ja aiheuttaa turhia lomautuksia. Erityisen herkkiä toimialoja ovat kaivosteollisuus, konepajat ja elintarviketeollisuus.  Suomen puolelle Merilapin ja Tornionlaakson alueella on runsaasti ruotsalaista kaivosteollisuutta palvelevia alihankintayritysiä, jotka normaalitilanteessa toimivat Pajalan, Kiirunan, Svappavaaran ja Jällivaaran kaivoksilla. 

”Rajanylitysten täydellinen kieltäminen voi vaikuttaa siihen, että Ruotsin kaivokset hankkivat alihankkijansa muualta. Myös tavara- ja rahtiliikenteen normaalien kuljetusten jatkaminen on erittäin tärkeää”,  Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki toteaa.  

Valtioneuvosto pohjois- ja länsirajan liikenteen tiukentamistoimista päättäessään tulisi ottaa huomioon Meri-Lapin ja Tornionlaakson erityisolosuhteet ja mahdollistaa rajanylityksen yrityksiltä, joiden toiminta kokonaisuudessaan voisi vaarantua uusien rajoitusten myötä ja näin torjuttaisiin vaara turhista lomautuksista.  

”Näissä erityistapauksissa yritysten henkilöstöllä tulisi siten olla jatkossakin rajanylityksen mahdollistava erikoislupa” Timo Rautajoki toteaa.  

Lapin kauppakamarin kannanotto rajaliikenteeseen.

Lisätiedot:

Timo Rautajoki
040 551 1289
timo.rautajoki@chamber.fi

Siirry sisältöön