fbpx

Lapin kauppakamarilla on käynnissä EAKR-rahoitteinen hanke Kasvua Lappiin innovaatioilla, jossa on tarkoitus kehittää Lapin yritysten mahdollisuuksia osallistua ja panostaa lisää tutkimus-, kehitys- ja innovaatio, eli TKI-toimintaan.

TKI-toiminnassa tutkimus tarkoittaa yleisesti joko perustutkimusta tai soveltavaa tutkimusta. Perustutkimus voi olla esim. ominaisuuksien, rakenteiden ja riippuvuuksien analysointia. Soveltava tutkimus tähtää esim. perustutkimuksen tuottaman tiedon käytännön soveltamisen mahdollistamiseen. Kehittämistyöllä tarkoitetaan tutkimustulosten tai käytännön kokemusten kautta saadun tiedon hyödyntämistä uusien tuotteiden, prosessien tai menetelmien käyttöönotossa tai jo olemassa olevien tuotteiden, prosessien tai menetelmien parantamista. Innovaatio puolestaan on yrityksen uusi tai paranneltu tuote tai prosessi, joka eroaa merkittävästi aiemmasta tuotteesta tai prosessista.

Suomessa on asetettu tavoitteeksi, että maassamme tutkimus- ja kehitystyöhön käytettävä euromäärä olisi vuoteen 2030 mennessä 4 % Suomen BKT:sta. Tämä tavoite tulee avaamaan lähivuosina yrityksille lisää kannusteita ja mahdollisuuksia lähteä mukaan tutkimus- ja kehitystoimintaan, jolla tavoitellaan elinkeinotoiminnan kasvua.

Nyt haluamme tällä kyselyllä kartoittaa Lapin kauppakamarin jäsenten ajatuksia liittyen TKI-toimintaan ja sitä, miten Lapissa voitaisiin parhaiten ottaa yritysten näkemykset huomioon, kun alueen TKI-toimintaa kehitetään. Kyselyn aineistoa käytetään anonyymisti ja se toimii lähdeaineistona hankkeessa tehtävässä Lapin elinkeinokentän näkemys TKI-toimintaan -raportissa.

Arvioitu vastausaika on alle 10 minuuttia.
Vastaa kyselyyn ja osallistu Lapin TKI-toiminnan kehittämiseen
Vastausaikaa on sunnuntaihin 11.2.2024 asti.

Antti Eteläaho, asiantuntija
Lapin kauppakamari
antti.etelaaho@chamber.fi

Siirry sisältöön