fbpx

Lähes kolmasosa kauppakamarien kyselyyn vastanneista 4000:sta yrityksestä kokee, että konkurssin uhka on kasvanut koronavirusepidemian takia. Yli puolet koko yrityksistä kertoo, että lomautukset tai irtisanomiset ovat todennäköisiä seuraavan kahden kuukauden aikana, vastaava lukema Lapissa oli 60 %. Lapin luvuissa näkyy työpaikkojen painottuminen erityisesti matkailuun ja palvelualoille. 

”Varsinkin matkailu on täysin hiljentynyt, muutaman päivän sisällä kaikki ulkomaalaiset matkailijat palaavat kotiinsa. Tämän vuoden tuloksesta jäi puuttumaan pääsiäinen, ainoa onni on se, että tämä kriisi ei tapahtunut jouluna”, sanoo Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki. 

Lapin kauppakamarin jäsenyrityksistä kaksi kolmasosaa kertoo, että koronavirusepidemia on vaikuttanut liikevaihtoon jo nyt negatiivisesti. Tarkempi tilannekuva yrityskentältä saadaan parin kuukauden aikana, jolloin 90 % yrityksistä odottaa negatiivisten vaikutusten realisoituvan.

”Tässä vaiheessa on jo selvää, että kysynnän pudotuksen takia yritysten on pakko sopeuttaa kustannuksiaan”, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoo.

Lapin kauppakamari pitää hallituksen tähänastista toimintaa ihan hyvänä, vaikeat päätökset on saatu tehtyä. Yrityksille ohjatut tukitoimet ovat kuitenkin vielä liian alhaisella tasolla, nyt tarvitaan suoraa tukea, sekä selkeää järjestelmää siihen, miten yritykset pääsevät rahoittamaan toimintaansa. 

”Suomalaiset yrittäjät ovat tämän maan selkäranka. Suomen tämän hetkinen 5 Mrd. euron tukipaketti ei tule riittämään, ongelmissa olevia yrityksiä on jo 30 %, tarvittaisiin 15 Mrd. euron tuki yrityksille, sekä varmistus siitä, että järjestelmä toimii ja yritykset saavat rahat”, sanoo Rautajoki.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki on huolissaan Suomen markkinarakenteesta.

”Suomen rakenteet eivät historian valossa ole olleet erityisen joustavia. Kriiseistä toipuminen on kestänyt pitkään. Siksi on nyt erityisen tärkeää, että onnistuisimme ehkäisemään ennalta yritysten konkurssit ja työttömyyden kohoamisen”, Kotamäki sanoo.

Yritysten vastauksista nousee selvästi esiin huoli välittömän kysyntälaman yli pääsemisestä. Kyselyyn vastanneiden yritysten viisi välttämättömimmäksi katsomaa toimenpidettä ovat:

  • Verojen ja työnantajamaksujen maksuaikoja on pidennettävä.
  • Nopeat rahoitusinstrumentit kassakriisin varalle kaiken kokoisille yrityksille otettava käyttöön.
  • Vakuudettomia, matalakorkoisia lainoja ja lainojen lyhennysvapaat
  • Lomautukset ja yt-neuvottelut voitava panna nopeammin käytäntöön.
  • Valtion pitää kantaa suurempi vastuu sairauspoissaoloista aiheutuvista kustannuksista.

Toimenpiteitä tarkennetaan erillisessä, liitteenä olevassa muistiossa.

Kysely lähetettiin kaikille kauppakamarien jäsenyrityksille ja vastausaika oli 16.-17.3.2020. Vastauksia kertyi yli 3800, mikä on poikkeuksellisen paljon lyhyestä vastausajasta huolimatta.

Liitteet:

Keskuskauppakamarin toimenpide-ehdotukset

Kyselyn taustatiedot ja tulokset

Kauppakamarin kyselyn tulokset Lapin osalta

Lisätiedot:

Timo Rautajoki
040 551 1289
timo.rautajoki@chamber.fi

Siirry sisältöön