fbpx

Harjoittelijan palkkaaminen voi parhaimmillaan olla vastavuoroinen prosessi. Samalla, kun harjoittelija saa kasvattaa omaa osaamistaan, tuo harjoittelija mukanaan tuoretta ja uutta näkemystä. Näin tapahtui, kun saimme harjoittelijaksi Krista Perälän.

Rovaniemeläinen Krista Perälä tuli ilahduttamaan Lapin kauppakamarin arkea tämän vuoden tammikuussa. Hän opiskelee yhteiskuntatieteitä Lapin yliopistossa pääaineenaan matkailututkimus. Krista on pitkän linjan opiskelija-aktiivi, jota kiinnostaa yhteiskunta sekä kokonaisvaltaisesti kestävämpi maailma. Krista mainitseekin kulkevan osin samoja polkuja kuin toimitusjohtajamme Liisa Ansala.

”Haasteen jännittävä houkutus”

Lapin kauppakamarin harjoittelu oli jo jonkun aikaa kiinnostanut Kristaa. Kevään harjoittelu sopi hyvin aikatauluihin ja harjoittelun tehtävät vaikuttivat innostavilta.

Lapin kauppakamarin harjoittelussa yhdistyikin tuttu maaperä ja haasteen jännittävä houkutus, kuten Krista asian kuvaa. Harjoittelussa motivoi yhteiskunnallisten kysymysten kanssa työskentely omassa kotimaakunnassa. Näkökulman muutos opiskelijapolitiikasta elinkeinoelämän edunvalvontaan myös innosti.

”Harjoittelulta odotin ennen kaikkea itseni haastamista ja oman näkökulman avartamista. Toivoin myös tuovani omia vahvuuksiani osaksi Lapin kauppakamarin toimintaa. Nämä odotukset täyttyivät harjoittelun aikana.”, Perälä kertoo.

Harjoittelun aikana Krista on mm. hoitanut arkipäivän hallintoa, jäsenrekisterien päivittämistä sekä analysointia ja avustanut viestintää. Krista myös suunnitteli naisjohtajaverkoston vapputapaamisen sekä henkilökunnan virkistyspäivän ohjelman.

Kohtaamiset muuttavat mielikuvia

Kristalle harjoittelun parasta antia on ollut oman ymmärryksen lisääntyminen, turvallisemman tilan periaatteiden laatiminen sekä mukava työyhteisö. Kristan antama panos turvallisemman tilan periaatteiden luomiseen ja tapahtumien käytösetikettiin jää osaksi Lapin kauppakamarin tulevaa toimintakulttuuria, vaikka Kristan harjoittelu toukokuussa päättyikin.

”Tämä ei ollut tiskaa ja keitä kahvia –harjoittelu, vaan olen saanut aidosti kehittää omaa osaamistani. Olen saanut myös esitellä itselleni merkityksellistä aihetta uudessa ympäristössä.”, Perälä summaa omaa harjoittelukokemustaan.

Kristan mukaan oma ymmärrys on lisääntynyt ennen kaikkea kohtaamisissa ja lappilaisen elinkeinoelämän keskusteluja seuratessa, vaikkei lähtökohtaisesti olisikaan kaikesta ollut samaa mieltä.

Lapin kauppakamarin korkeakouluharjoittelija Krista Perälä

Lapista Brysseliin

Lapin kauppakamarille Krista on tuonut myös arvokasta ymmärrystä siihen, millaisena kauppakamaritoiminta nähdään nuorten silmin. Vaikka mielikuva kauppakamareista voi olla vanhahtava tai jopa tunkkainen, niin Kristalle Lapin kauppakamarin toiminta on näyttäytynyt harjoittelun aikana päinvastaisena.

Krista näkee kauppakamarien olevan keskeinen väylä yhteiskunnalliseen muutokseen. Siitä vain pitäisi osata kertoa enemmän myös nuorille.

Harjoittelun jälkeen Krista aikoo pakata muuttolaatikoita ja puristaa kasaan kanditutkielmansa, sillä hän muuttaa pian Brysseliin. Brysselissä odottaa harjoittelu EU-asioiden parissa.

Lapin kauppakamarin harjoittelua Krista suosittelee erityisesti sellaiselle opiskelijalle, joka on kiinnostunut elinkeinoelämästä ja yrittäjyydestä sekä yhteiskunnallisesta muutoksesta. Jos on jo valmiina omia visioita, harjoittelusta saa paljon irti. Lisäksi Krista toteaa:

”Lapin kauppakamarissa saa vastuuta ja tukea sopivassa suhteessa. Työkulttuuri on myös hyvin inhimillinen ja työntekijän hyvinvointia edistävää.”

Siirry sisältöön