fbpx

Moni elinkelpoinen yritys kärsii väliaikaisesta kassavirran tyrehtymisestä, joka vaarantaa yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuden. Suomella ei ole varaa konkursseihin ja työttömyyden lisääntymiseen, jotka olisivat estettävissä. Koronavirusepidemian taloudelliset tappiot tulee minimoida, vaatii Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Äkillinen kysynnän romahtaminen on ajanut erityisesti palvelualan yrityksiä ahdinkoon ja romahduttanut tuotantoa eri yrityksissä. Yritysten käyttöpääomia on turvattava välittömillä ja monipuolisilla toimenpiteillä ja joustoilla, jotka kohdistuvat rahoitukseen, verojen ja muiden työnantajamaksujen maksuaikoihin sekä työlainsäädäntöön.

Keskuskauppakamarin mukaan kaikille yrityksille tulee mahdollistaa niiden oman ilmoituksen perusteella joitakin veronmaksuun liittyviä lykkäämisiä. Korotonta maksuaikaa lisäämällä estetään yrityksiä joutumasta maksuvaikeuksiin ja varmistetaan, että valtio saa verotulonsa.

Esimerkiksi jo määrättyjen yhteisöveron ennakoiden eräpäivää tulisi voida siirtää omalla ilmoituksella kuusi kuukautta eteenpäin. Työntekijän tuloveron ennakonpidätysten tilitysten päivämäärää pitäisi taas voida siirtää kolmella kuukaudella. Myös TyEL ja YEL-maksujen maksuaikoja on pidennettävä väliaikaisesti ainakin kolmella kuukaudella.

”Lisäksi muiden lakisääteisten vakuutusmaksujen kuten työttömyysvakuutuksen maksuaikoja on pidennettävä. Työttömyysvakuutuksen maksuaikojen pidentämisellä ei arviomme mukaan ole suurta vaikutusta julkiseen talouteen”, Romakkaniemi sanoo.

Romakkaniemen mukaan yritysrahoituksen turvaamiseksi on käynnissä hyviä hankkeita, mutta niiden mittakaavaa saatetaan joutua arvioimaan uudelleen koronaepidemian edetessä.

”Hallituksen tulisi kutsua kaikki pankit neuvottelemaan yhteisistä toimista yritysten likviditeetin varmistamiseksi kevään aikana kysynnän ja kassavirran hiipuessa joillakin sektoreilla merkittävästikin”, sanoo Romakkaniemi.

Finnveran toimintaedellytysten vahvistaminen, Suomen pankin 500 miljoonan kriisipaketti sekä esimerkiksi Nordean tarjous lyhennysvapaista kuukausista pienille ja keskisuurille yritysasiakkailleen ovat kaikki kannatettavia toimenpiteitä.

Koronavirusepidemia on muodostanut akuutin kriisin monelle yritykselle, jonka palveluiden tai tuotteiden kysyntä on loppunut äkillisesti. Jotta yritysten konkursseja voidaan estää ja työpaikat pystytään turvaamaan pitkällä aikavälillä, on työlainsäädäntöä muutettava väliaikaisesti niin, että lomautuksiin liittyvät ilmoitusajat lyhenevät. Määräaikaisen työntekijän lomauttamisen tulisi myös olla mahdollista poikkeuksellisiin taloudellisiin syihin perustuen.

Ihmisten terveys ja koronaviruksen leviämisen ehkäiseminen ovat luonnollisesti tärkein tavoite tällä hetkellä.

”Koronaviruspandemian taloudelliset vaikutukset voivat kuitenkin jatkua pitkään, jos välittömiin toimenpiteisiin vaikeuksiin joutuneiden pk-yritysten tukemiseksi ei ryhdytä välittömästi”, Romakkaniemi sanoo.

Lisätietoja: Yritysten liiketoiminnan jatkuvuus ja työpaikat turvattava

Siirry sisältöön