fbpx

Alkavassa kehysriihessä Lapin kauppakamari pitää tärkeänä, että hallitus huomioi matkailun ja kaivostoimialan merkityksen työllistäjänä ja talouskasvun moottorina.  Liikenteen ja väylien kehittäminen pohjoisessa on koko Suomen kannalta tärkeää.

Lapin kauppakamari ymmärtää säästöjen ja veronkorotusten hakemisen tarpeen, mutta muistuttaa että elinkeinoelämän kasvuedellytyksiä pitäisi samalla vahvistaa erityisesti niiltä osin, kun nähtävissä on panostuksen hyöty valtiontalouteen.

Arvonlisäveron nosto heikentää matkailun toimintaedellytyksiä

Kehysriihessä esillä oleva matkailupalvelujen arvonlisäveron korotus Suomessa 10 prosentista 14 prosenttiin ohjaisi suomalaisia matkustamaan ulkomaille ja Itämeren risteilyille kotimaan kohteiden sijaan. Kilpailijamaita korkeampi verotus heikentäisi Suomen kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Lapin kauppakamari esittää, että matkailun arvonlisäveroa ei koroteta kevään kehysriihessä. Mikäli korottamiseen kuitenkin päädytään, tulisi se ottaa käyttöön vasta vuosi päätöksenteon jälkeen. Kansainvälisessä kaupassa hinnat asiakkaille ilmoitetaan vuotta etukäteen ja yritykset tarvitsevat virallisen päätöksen jälkeen vuoden siirtymäajan, jotta veronkorotus ei alenna kohtuuttomasti yrityksen myyntikatetta.

Metsähallituksen Luontopalvelut tärkeässä asemassa matkailun kasvussa

Metsähallituksen Luontopalvelujen toimintaa ollaan jo leikkaamassa merkittävästi. Luontopalvelujen palvelurakenne on tärkeä edellytys matkailun kasvulle ja yritysten omille investoinneille ja työllistämiselle. Luonnon kestävyyden ja retkeilyn turvallisuuden varmistamiseksi rakenteiden kapasiteetin tulee vastata kasvaviin asiakasmääriin. Lapin kauppakamari esittää, että Luontopalvelujen rahoitus nostetaan riittävälle tasolle asiakasmäärien kasvu huomioiden.

Kaivosveron nosto lyhentää kaivosten elinkaarta

Viime vuosina kaivosyhtiöt ovat nousseet Lapin suurimmiksi yhteisöveron maksajiksi. Normaalien yritystoiminnan verojen lisäksi kaivosvero on otettu käyttöön tämän vuoden alussa, ja nyt sitä tavoitellaan korotettavaksi. Käyttöön otetun veromallin ongelma on, että se ei kannusta luonnonvarojen mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen vaan lyhentää kaivosten elinkaarta ja siten syö verotuloja toisaalla, kuten yhteisöverossa, ansiotuloveroissa ja kiinteistöveroissa. Kaivosveromallin valuviat tulisi korjata ja kaivostoiminnassa, kuten muussakin toiminnassa verottaa tuloksesta. Kaivosveron korottamisen osalta tulisi odottaa valmisteilla olevan mineraalistrategian johtopäätöksiä.

Sähköistetyn Ruotsi-raiteen henkilöjunaliikenne pitää käynnistää

Tornio–Haaparanta-radan sähköistäminen valmistuu vuoden vaihteessa ja mahdollistaa Suomen junaliikenteen kytkemisen Ruotsin ja muun Euroopan liikenteeseen. VR on esittänyt matkustajaliikenteen avaamista Haaparannan ja Oulun välille. Lapin kauppakamari pitää tärkeänä, että henkilöjunaliikenteen käynnistämisessä varmistetaan ensi sijassa sujuvat yhteydet pohjoiseen, jolloin yhteys tukee myös kansainvälistä matkailuliikennettä. Tarvittava määräraha tulee sisällyttää valtion budjettiin ja LVM:n sekä VR:n väliseen ostopalvelusopimukseen ensi vuodesta alkaen.

Valmisteltava vinjettimaksu kompensoitava suomalaisille yrityksille

Kehysesitys sisältää vinjettimaksun käyttöönoton vuonna 2026, sen tuotoksi on arvioitu 15 miljoonaa euroa. Lapin tieverkolla liikkuu runsaasti ulkomaista raskasta liikennettä, esimerkiksi valtatie 21:llä merkittävä osa liikenteestä on norjalaisen kalan kuljetusta. On tärkeä saada tämä ulkomainen liikenne maksamaan veroja Suomeen. Kannatamme vinjettimaksun käyttöönottoa, kunhan samalla varmistetaan, että kotimaisen ammattiliikenteen ja yritysten kustannustaso ei nouse.

Lisätietoja

Liisa Ansala
toimitusjohtaja
liisa.ansala@chamber.fi
044 577 7514

Hanna Baas
johtaja, vaikuttaminen ja edunvalvonta
hanna.baas@chamber.fi
040 665 8720

Siirry sisältöön