fbpx

Lähes kaksi kolmasosaa kauppakamarien kyselyyn vastanneista liki 3400 yrityksestä aikoo lomauttaa tai irtisanoa työntekijöitään. Reilu 40 prosenttia yrityksistä oli jo maanantaihin mennessä antanut lomautusvaroituksen tai kutsunut yt-neuvottelut, Lapissa vastaava lukema oli 46 prosenttia. 

Tilanteeseen osattiin lappilaisissa yrityksissä reagoida muuhun maahan verrattuna etupainotteisesti. Koronakriisin aiheuttama poikkeustilanne konkretisoitu Lapissa nopeasti, yhtenä tärkeimpänä tekijänä tässä oli työpaikkojen painottuminen erityisesti matkailu- ja palvelualoille.

“Varsinkin matkailu on täysin hiljentynyt. Tämän vuoden tuloksesta jäi puuttumaan pääsiäinen, ainoa onni on se, että tämä kriisi ei tapahtunut jouluna” sanoo Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki. 

Oma osansa kriisin välittömistä seurauksista toi myös Norjan ja Ruotsin rajaliikenteen sulkeminen. Tämä on hiljentänyt mm. Norjan vastaisella rajalla sijaitsevien suomalaisten päivittäistavarakauppojen liiketoimininnan murto-osaan aiemmasta. Mikäli rajaliikennettä tiukennetaan ennestään, voi tämä vaikeuttaa myös joidenkin Suomen puolella sijaitsevien yritysten toimintavarmuutta. 

”Suomessa käy Ruotsin puolelta mm. palvelualan yrityksiä, joiden työ uhkaa estyä tiukentuvien rajaliikennekriteerien myötä. Sama ongelma on vastaavasti Kiirunan, Jällivaaran ja Pajalan kaivoksissa, joihin tulee paljon työvoimaa Suomen länsirajalta. Lisäksi länsirajalla asuvien ongelmana on myös se, että osa palveluista on saatavilla ainoastaan toisessa maassa,” kertoo asiamies Viivi Lakkapää Lapin kauppakamarista. 

Reilu kolmannes kyselyyn vastanneista yrityksistä puolestaan kertoi, että konkurssin riski on kasvanut merkittävästi koronaviruksen aiheuttaman tilanteen takia. Hallitus on toiminut tilanteeseen nähden hyvin, mutta lisää toimia tarvitaan. 

“Valtion tulisi ottaa sairauspoissaolojen kustannukset sekä työnantajien sairausvakuutusmaksut ja työttömyysvakuutusmaksut määräaikaisesti kannettavakseen. Kaksi viikkoa sitten tekemässämme kyselyssä liki puolet yrityksistä vastasi, ettei koronavirus ollut vaikuttanut yrityksen liikevaihtoon negatiivisesti. Nyt vastaava osuus oli enää neljännes”, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoo.

Uutena kysymyksenä kyselystä selviää, että kaksi kolmasosaa yrityksistä on jo käyttänyt tai aikoo käyttää hallituksen tarjoamia joustoja. 

”Yrityksiltä saamamme viesti on, että tukien hakemisprosessi tulisi olla selkeämpi ja yritykset tarvitsisivat suoraa tukea. Tässä poikkeustilanteessa pitäisi huomioda myös De minimis -tukea saaneet yritykset, ja että heidän tuen saantinsa ei vaarantuisi. EU-asetuksen mukaan yritys voi saada De minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Tiukalla tulkinnalla esimerkiksi kehittämistukea tai vastavaa saaneiden yritysten mahdollisuudet saada kriisitukea vaarantuvat,” sanoo Rautajoki. 

Lappilaiset yritykset ovat ottaneet erilaiset tukityökalut tehokkaasti käyttöön. Puolet yrityksistä on hyödyntänyt verottajan myöntämiä joustoja tai hakenut pankista lainaa ja/tai lyhennysvapaata aikaisempiin lainoihin. Kauppakamarit vaativat myös, että verojen maksamisen lykkäämisen tulisi olla korotonta. Lisäksi jo sovittujen työnlainsäädännön joustojen voimassaoloa tulee jatkaa vuoden loppuun asti.

”Muutamat yritykset ovat olleet huolissaan siitä, että pankkien jonotusajat ovat venyneet alun kahdesta viikosta jopa kahteen kuukauteen. Tämä on monelle pk-yritykselle täysin epärealistinen palveluaikataulu kriisitilanteessa. Pankkien pitäisi pystyä kehittämään ohituskaista kaikista kiireellisimmästä kassakriisistä kärsiville yrityksille,” sanoo Lakkapää. 

Eläkemaksujen pidempää maksuaikaa on hyödyntänyt 40 prosenttia lappilaisista yrityksistä ja neljännes on hakenut Business Finlandin kehitysrahoja. Kolmannes yrityksistä sanoo, että ei aio hyödyntää näitä yrityksille suunnattuja joustoja. 

Kyselyn taustatiedot ja tulokset

Kysely lähetettiin kaikille kauppakamarien jäsenyrityksille 30.3.2020. Vastauksia oli tullut klo 18 mennessä noin 3400, mikä on poikkeuksellisen paljon lyhyestä vastausajasta huolimatta. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta, ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. 

Lisätiedot:

Timo Rautajoki
040 551 1289
timo.rautajoki@chamber.fi

Siirry sisältöön