fbpx

Suomalaisten yritysten mielestä koronaviruksen laajempi testaaminen ja tartuntaketjujen tarkempi jäljittäminen vaikuttaisi myönteisesti tai erittäin myönteisesti liiketoimintaan. Kyselyyn vastanneet yritykset kokivat nykyisistä rajoituksista haitallisimmiksi kokoontumisrajoitukset, ravintoloiden ja baarien sulkemiset sekä koulujen sulkemiset. Kyselyyn vastasi noin 3000 kauppakamarien jäsenyritystä.

”Lapin osalta kyselyssä nousi selvästi esille se, että aiempiin kyselyihin verrattuna konkurssiuhka on Lapissa muuhun maahan nähden laskenut. Tähän on varmasti vaikuttanut se, kun on nähty, miten nämä eri rahoitusinstrumentit toimivat,” sanoo Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki. 

Koko Suomessa kolmannes vastaajista näki haitallisena ulkorajojen tiukemman valvonnan ja henkilöliikenteen pysähtymisen. Lapin vastauksissa tämä näyttäytyi muuta maata isompana ongelmana ja vastaajista 41 % näki rajojen sulkemisen haitallisena. Varsinkin rajakaupassa tämä on iskenyt Lappiin. Norjan vastaisella rajalla päivittäistavarakaupassa pudotusta on tullut pahimmillaan yli 90 %, Ruotsin rajalla asiakasmäärät ovat laskeneet maltillisemmin, pudotusta on tullut asiakasmäärissä 30 %. Elinkeinoelämälle tärkeä tavaraliikenne on kuitenkin kulkenut pääosin rajan taakse sujuvasti.

Noin 45 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoo koronatilanteen jo aiheuttaneen henkilöstövähennyksiä eli lomautuksia tai irtisanomisia. Vielä suurempi osa, noin 60 prosenttia yrityksistä arvioi, että henkilöstön määrä vähenee seuravan kahden kuukauden aikana. 

”On selvää, että työttömyydeltä ei tulla kokonaan välttymään. Mutta hallituksen toimista riippuu, kuinka suuri osa lomautetuista työntekijöistä pääsee palaamaan takaisin töihin ja kuinka iso osa päätyy työttömäksi”, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki sanoo.

Lähes 90 prosenttia yrityksistä sanoo koronavirusepidemian vaikuttavan liikevaihtoon negatiiviesti seuraavan kahden kuukauden aikana. Jo nyt pandemia on vaikuttanut negatiivisesti kolmeen neljäsosaan vastanneista yrityksistä.  Hallituksen koronashokkia pehmentäviä toimenpiteitä on tullut voimaan viime aikoina. Kotamäen mukaan on vaikea arvioida, missä määrin hallituksen toimenpiteet ovat vaikuttaneet.

”Jos keskitytään vain epidemian torjuntaan, pysäytetään talous kokonaan. Tämä kaataa yritykset sekä tuhoaa työpaikat ja hyvinvoinnin. Siksi on löydettävä pian tie ulos haittaavimmista rajoituksista vähiten taloutta rasittavilla keinoilla epidemiaa samalla hilliten. Paluu normaaliin elämään on mahdollista vain, jos laajamittainen konkurssien aalto sekä työsuhteiden katkeaminen pystytään välttämään”, Kotamäki sanoo.

Kauppakamarien kysely koronaviruksen vaikutuksista yrityksille

Kauppakamarien kysely tehtiin 20.4.2020. Kyselyyn vastasi 2977 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä.  Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 30.3. ja 16-17.3. 


Lisätiedot:
Timo Rautajoki
040 551 1289
timo.rautajoki@chamber.fi

Siirry sisältöön