fbpx

Lapin kauppakamari järjestää kevään 2023 eduskuntavaaleissa ehdolla oleville lappilaisille kansanedustajaehdokkaille Kauppakamariakatemian.

Akatemia on sarja lyhyitä tapaamisia eri toimialojen yritysten kanssa. Tilaisuuksien tarkoituksena on tuoda Lapin elinkeinojen tilanne, näkymät ja haasteet tutuiksi eduskuntavaaliehdokkaille. Tukea Lapin elinkeinojen edustajien äänen kuuluvuutta eduskuntavaalien alla, tukea faktapohjaista keskustelua sekä luoda foorumi vuoropuhelulle yritysten ja kansanedustajien kanssa.

***

METSÄTEOLLISUUS

 

Ensimmäinen akatemiatilaisuus Kestävää kasvua metsistä -tilaisuus järjestettiin marraskuun lopussa Kemissä yhdessä Metsäteollisuus ry:n kanssa. Tilaisuudessa käytiin ensin keskustelua jonka jälkeen kansanedustajaehdokkaat vietiin vierailulle Kemin Biotuotetehtaan tehdastyömaalle.

Kansanedustajille ja -ehdokkaille sekä sidosryhmille kuulumiset toimialalta kertoivat alustuksissaan Esa Ojala Stora Ensolta, Paula Lehtomäki Metsäteollisuus ry:stä, Tomi Seppä ja Timo Ahonen Metsä Groupilta.

Tilaisuudessa puhuttiin paljon kestävän metsätalouden turvaamisesta, metsäsektorin kasvupotentiaalista ja merkityksestä Suomelle ja pohjoiselle. Suomen kanta metsiin liittyviin säädöshankkeisiin EU:ssa tulisi olla yhtenäinen ja selkeä hyvissä ajoin. Suomessa tarvitaan myös yleisesti enemmän puhetta ja osaamista teollisuuspolitiikasta.

”Jatkuva vuoropuhelu yritysten ja kansanedustajien kanssa on tärkeää.”

 

TEOLLISUUS

 

Toinen akatemiatilaisuus pidetiin Teamsilla, ja tilaisuus keskittyi teollisuuteen. Toimialan kuulumisia olivat kertomassa Hallituksen puheenjohtaja Yrjö Trög, Norrhydro Group Oyj, Ferrokromi-liiketoiminnan johtaja Martti Sassi, Outokumpu Chrome Oy, Myyntijohtaja Raimo Pohjanen, Pohjaset Oy ja Toimitusjohtaja Tommi Poutiainen, RovaLappi Rakennus Oy.

Illan Teams-tilaisuuden alustuksissa ja keskusteluissa nousi esille seuraavat teemat:

Teollisuuden kannattavuuden perusedellytyksiä ovat puhdas, hinnaltaan kilpailukykyinen ja tasaisesti saatavilla oleva energia sekä sujuvat ja ennakoitavat lupaprosessit.

”Yrityksille sujuvat lupaprosessit eivät tarkoita löysiä ehtoja, vaan asian sujuvaa aikataulunmukaista etenemistä.”

Elinkeinojen kehittyminen on Suomalaisen yhteiskunnan elinehto. TKI-panosten nostaminen on yksi tärkeimmistä elinkeinojen kehittymistä tukevista toimista.

”Yksi julkinen TKI-euro tuo 2-3 yritysten euroa tuotekehitykseen.”

Myös luotettavat logistiset yhteydet maassa, merellä ja ilmassa ovat tärkeitä teollisuudelle. Tieliikenteen päästöjen vähentämisessä tärkeässä roolissa ovat teiden kunnosta huolehtiminen ja talvikunnossapidon parantaminen.

”Kuljetusala kannattaa vaihtoehtoisia käyttövoimia, mutta isoille kuljetuksille ei ole vielä muita vaihtoehtoja. Ala on valmis vaihtoehtoisiin käyttövoimiin, heti kun tankkausinfra on kunnossa ja asiakas hyväksyy hinnannousun.”

Illan keskusteluissa nousi esiin luonnollisesti myös osaava työvoima ja työvoiman saatavuus. Osaajapula tarvitsee ratkaisuja, niin paikallisia, kuten paikallista sopimista, mutta myös valtakunnallisia. Koulutuksessa ja maahanmuutossa tulisi katsoa pitkäjänteisesti, sillä yksistään teknologiateollisuus tarvitsee 130 000 uutta osaajaa seuraavan 10 vuoden aikana.

”Koulutukseen tulisi satsata, jotta osaavat nuoret voisivat kouluttautua ja työllistyä Lappiin.”

***

Kauppakamariakatemia jatkuu keväällä 2023 malminetsintään ja kaivostoimintaan sekä matkailuun liittyvillä tilaisuuksilla.

 

 

Siirry sisältöön