fbpx

Kauppakamarikyselyyn vastanneet yritykset kannattavat vahvasti laajennetun rokotepassin käyttöönottoa mahdollistamaan yhteiskunnan avaamisen. Koko Suomessa kyselyyn vastanneista yrityksistä 75 prosenttia oli sitä mieltä, että rokotepassi on tarpeellinen keino normaaliin pääsemiseksi. Kymmenen prosenttia ei katsonut sitä tarpeelliseksi ja 14 prosentille asialla ei ole merkitystä. Lapin yrityksistä vielä hieman useampi, jopa 80 prosenttia pitää rokotepassia tarpeellisena keinona turvata yritysten toimintaa.

”Tämä on yrityksiltä ja elinkeinoelämältä vahva viesti hallituksen suuntaan: rokotepassia tarvitaan, jotta yhteiskuntaa voidaan avata ja palata lähemmäksi normaalia. Kolme rokotusta edellyttävä rokotepassi vauhdittaisi myös rokotusten ottamista, joka puolestaan edesauttaisi koronan selättämistä. Hallituksen ykköskeino tartuntojen leviämisen estämiseksi on ollut rajoitukset ja sulut. Muitakin keinoja olisi, jos ne vain haluttaisiin ottaa käyttöön”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Sairastumiset ja karanteenit aiheuttaneet ongelmia yrityksissä

Omikron-variantin leviäminen on aiheuttanut yrityksissä ongelmia muun muassa työvoiman saatavuuden suhteen. Peräti 74 prosenttia yrityksistä kertoo omikronista johtuvien sairastumisten ja karanteenien vaikeuttaneen yrityksen toimintaa. Katkeruutta monissa aiheuttaa se, että karanteenien kustannukset lankeavat yrityksille. Lapin osalta tulokset ovat samankaltaiset kuin koko Suomessa yleisesti.
Lapin kauppakamari onkin esittänyt koronakaranteeneista luopumista myös Lapin sairaanhoitopiirin alueella,  vastaavia käytäntöjä on monilla muilla alueilla jo otettu käyttöön.

Konkurssiriski suuri edelleen

Yritysten yleisnäkymät koko Suomessa ovat kyselyn tulosten mukaan hieman huonontuneet syksystä. Kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä hieman yli puolet uskoo, että liikevaihto kasvaa tai pysyy ennallaan tulevien kahden kuukauden aikana. Syyskuussa kasvuun uskoi 64 prosenttia yrityksistä. Henkilöstön määrän ennallaan pysymiseen tai kasvuun seuraavan kahden kuukauden aikana uskoi nyt 78,5 prosenttia, kun syyskuussa näin arvioi vielä 84 prosenttia yrityksistä. Myös konkurssin riski koetaan nyt hieman useammassa yrityksessä nousseen kuin vielä syksyllä. Noin 21 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi konkurssin riskin kasvaneen, kun syyskuussa näin arvioi 18,4 prosenttia yrityksistä.

Lapista kyselyyn vastanneiden odotukset liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehityksen osalta sekä arviot konkurssiriskistä olivat tammikuun kyselyssä samansuuntaiset kuin Suomessa keskimäärin.

”Omikron-epidemia osoittautui onneksi huomattavasti lievempioireiseksi kuin aiemmat variantit. Senkin takia yhteiskuntaa pitäisi nyt aukaista. Samalla on välttämätöntä varautua taas uusiin variantteihin, mutta se ei ole syy pitää paikkoja varmuuden vuoksi kiinni ja estää normaalia elämää”, Romakkaniemi sanoo.

Kauppakamarien kysely tehtiin 25.1.2022. Kyselyyn vastasi 2821 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Vastaavanlaisia kyselyitä kyselyt on toteutettu vuosien 2020 ja 2021 aikana säännöllisin väliajoin. Lapista tammikuun kyselyyn vastasi 90 yritystä.

Yhteenveto koronakyselyn tuloksista

Siirry sisältöön