fbpx

Lapin kauppakamarin Kauppa- ja rajakauppavaliokunta kokoontui Levillä 8.10. yhteiseen Opit koronasta -miniseminaariin ja valiokunnan kokoukseen.  

Tilaisuudessa kuultiin aluksi Lapin aluehallintoviraston aluehallintoylilääkäri Sari Kemppainen ja Lapin rajavartioston komentaja, eversti Jarkko Alénin alustukset toiminnasta koronakriisin aikana. Alustajat kertoivat myös näkemyksiä siitä, mitä kriisi on opettanut eri toimijoille jatkoa varten.   

Lapin kauppakamarin kauppa- ja rajakauppavaliokunta kiitti sekä Lapin aluehallintovirastoa että Lapin rajavartiostoa yhteisestä keskustelusta sekä hyvästä toiminnasta kriisin aikana.    

Yhteisesti todettiin, että Suomen lainsääsäädäntö ei ollut valmis kriisitilanteeseen, lisäksi Pohjoismaiden keskenään hyvin erilaiset tulokulmat epidemiaan ovat aiheuttaneet haasteita. Viestinnällä ja koordinaatiolla on äärimmäisen keskeinen rooli kriisin hoidossa.  

Lapin kauppakamarin kauppa- ja rajakauppavaliokunta pitää äärimmäisen tärkeänä sitä, että alueellisilla viranomaisilla on kaikissa olosuhteissa riittävä toimivalta omalla alueellaan, eikä toimivaltaa pyritä rajaamaan liikaa poliittisella ohjauksella. Suomen alueet ovat keskenään hyvin erilaisia ja oikeasuhtaisten, täsmällisten ja vaikuttavien ratkaisujen tekeminen edellyttää alueellisten erityispiirteiden huomioonottamista. Lapin raja-alueiden erityispiirteet tulee valtakunnan tasolla tunnistaa, jotta voidaan tehdä näihin olosuhteisiin oikeasuhteista ratkaisuja kriisin aikanakin.  

Kriisiaikana korostuu viestintä sekä ajantasaisen ja oikean tiedon rooli. Valiokunta totesi, että toiminta on näyttäytynyt välillä poukkoilevalta. Yksi keskeinen haaste kriisin kuluessa on tiedottaminen; elinkeino pystyy reagoimaan omalta osaltaan, kun oikea ja selkeä tieto on mahdollisimman helposti saatavilla. Kriisin kestäessä on paikallisesti tunnistettu joitakin hyviä toimintatapoja, joita on otettu käyttöön. 

Kauppa- ja rajakauppavaliokunta totesi, että elinkeinon tulee olla mukana häiriötilanteisiin varautumistyössä jatkossa entistä enemmän. Valiokunta päätti, että Lapin kauppakamari tekee alueelliselle valmiustoimikunnalle aloitteen elinkeinon näkökulman entistä paremmasta mukaan ottamisesta kriisitilanteisiin varautumisessa.  

***

Valiokunnat ovat kauppakamarien vaikuttamistyön ytimessä. Lapin kauppakamarilla on seitsemän valiokuntaa, joissa käsitellään kunkin toimialan kannalta tärkeimpiä kehittämisteemoja ja linjataan yhteistä vaikuttamistyötä.  

Siirry sisältöön