fbpx

Tämän puolivuotiskatsauksen tarkoituksena on tarjota yleisnäkymä hankkeen toimista ja saavutuksista vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon aikana.

Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat tiivistetty hankesuunnitelmasta seuraavasti:  

  1. Pyrimme ymmärtämään Lapin elinkeinoelämän näkemyksiä TKI-toiminnasta ja löytämään keinoja kasvattaa yritysten saamaa T&K-toiminnan hyötyä ja nostaa yritysten T&K-panostuksia.  
  2. Haluamme tuoda yrityksille tutuksi älykkään erikoistumisen ja T&K-toiminnan hyödyt ja onnistumiset sekä järjestää kehittämishankkeiden ja elinkeinojen kohtaamisia.  
  3. Tavoitteemme on järjestää yritysten ja koulutustoimijoiden vuorovaikutuksellinen arviointi toiminnan vaikuttavuudesta, erityisesti saatavilla olevien osaajien roolin osalta T&K-toiminnan kasvussa tai pullonkaulana.  
  4. Lopuksi osallistumme Lapin kauppakamarin ja Lapin ELY-keskuksen yhteistyöverkoston sekä osaavan työvoiman saatavuuden veto- ja pitovoimasuunnitelman toimeenpanoon. 

Raportointikautena hankkeen tavoitteita on edistetty järjestämällä tapahtumia, osallistumalla tapahtumiin, tekemällä kyselyitä ja selvityksiä sekä tekemällä yhteistyötä toisten kehittämishankkeiden kanssa. Löydät selvitykset erikseen hankkeemme verkkosivuilta. 

Hankkeessa keskitytään toimiin, jotka liittyvät Lapin elinkeinoelämän näkemyksiin Lapin kasvusta ja kehityksestä, yritysten ja koulutustoimijoiden vuorovaikutukseen sekä osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseen. 

Elinkeinoelämän näkemyksiä T&K-menojen nostosta on kartoitettu useilla eri tavoilla. Lapin TKI pyöreä pöytä kokoontui ensimmäisen kerran marraskuussa 2023 ja toisen kerran maaliskuussa 2024. Näissä tapaamisissa oli mukana yrityksiä, elinkeinoelämän edustajia, TKI-toimijoita ja rahoittajia. Marraskuun kokouksessa käsiteltiin Lapin TKI-toiminnan synteesiä. Maaliskuussa keskityttiin kehittämishankkeiden ja rahoitusinstrumenttien rooleihin. Lisäksi tammi–helmikuussa 2024 toteutettiin kysely Lapin kauppakamarin jäsenille, johon vastasi 49 yritysten edustajaa. Tuloksia on esitetty ja myös jaettu TKI-toimijoille toiminnan kehittämisen tueksi. 

Kehittämishankkeiden yhteistilaisuus järjestettiin Arktikumissa 18.3.2024. Tilaisuuteen osallistui noin 30 kehittämishanketta. Tilaisuuden tavoitteena oli tutustua vastikään rahoituspäätöksen saaneisiin EAKR-hankkeisiin, joiden erityisenä tavoitteena on elinkeinotoimijoiden innovaatiovalmiuksen nosto. Tilaisuudessa Norrhydro Oy toimitusjohtaja Yrjö Trög piti puheenvuoron yritysten näkemyksistä kehittämishankkeista ja antoi hanketoimijoille vinkkejä, miten tätä elinkeinojen innovaatiovalmiutta kannattaisi lähteä nostamaan.  

Lisäksi 19.3.2024 järjestettiin Yritykset ja investorit kasvun katalyyttina -seminaari Torniossa yhteistyössä Lapin Yrittäjien kanssa. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. yksityisen rahoituksen roolista Lapissa. Yksityisen rahoituksen vähäisyydellä ja T&K-panostusten pienuudella voinee olla jonkinlainen yhteys. 

Älykkään erikoistumisen rooli osana kasvua on ollut tärkeässä asemassa mm. Lapin TKI pyöreän pöydän tapaamisissa. Hankkeemme tarkoituksena on tuottaa syksyllä 2024 podcastsarja ymmärrettävällä yritysten kielellä yrityksille T&K-toiminnan ja älykkään erikoistumisen roolista osana kasvua. Helpommin sanottu kuin tehty!  

Yritysten ja koulutustoimijoiden välinen vuorovaikutuksellinen arviointi koulutusten ajankohtaisuudesta ja tulevaisuuden työvoimatarpeiden saavuttamisesta tulee olemaan myös syyskaudella 2024 keskiössä hankkeen toimissa. Osaamiseen liittyvissä toimissa on osallistuttu sekä koottu Lapin kauppakamarin esitys 9.4.2024 Lapin lukioiden työelämäviikolle. Kauppakamarin osuuteen osallistuivat myös Lapin alueen yrityksiä pääelinkeinoaloiltamme. Tilaisuudessa kysyttiin nuorten näkemyksiä Lapin elinkeinoista ja niiden tulevaisuudesta Menti-alustaa hyödyntäen. Lukiolaisilta saatu tieto on arvokasta, kun mietimme, miten muotoilemme ja puhumme elinkeinoistamme, jotta ne kiinnostaisivat tulevaisuuden osaajia. 

Osaavan työvoiman saatavuuden veto- ja pitovoimasuunnitelman osalta hanke on puheenjohtanut Lapin ELY-keskuksen osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelman Osaaminen-työryhmää ja osallistunut ekskursiomatkalle Vaasaan, jossa vierailtiin mm. Wärtsilässä ja Vaasan alueen koulutus- ja TKI-toimijoiden luona. 

Tämä puolivuotiskatsauksen tarkoitus on antaa kattavan kuvan hankkeen edistymisestä ja saavutuksista kuluneen raportointikauden aikana. Toivomme, että tämä raportti auttaa rahoittajia ja muita sidosryhmiä ymmärtämään hankkeemme merkityksen ja vaikutuksen Lapin maakunnan kehitykseen. 

Puolivuosikatsaus on tehty tekoälyä hyödyntäen. Mukavaa kesää! 

 

Antti Eteläaho
Asiantuntija – kasvu, kehitys ja kansainvälisyys
projektipäällikkö ”Kasvua Lappiin innovaatio”-EAKR-hanke 

Lapin kauppakamarin asiantuntija Antti Eteläaho
Siirry sisältöön