fbpx

Lapin yhteisen markkinointitalon, House of Laplandin, tulevaisuus on vaakalaudalla. Lapin kauppakamari on huolissaan asukas- ja osaajamarkkinoinnin tulevaisuudesta tilanteessa, jossa yritykset jo nyt kamppailevat työvoimapulan kanssa.

Lapin yhteisen markkinointiorganisaatio House of Laplandin tehtäväksi määriteltiin aiemmassa strategiauudistuksessa osaajamarkkinointi. Ensin tahtotilana oli siirtää organisaatio osaksi Lapin liittoa. Nyt koko yhtiötä uhkaa toiminnan alas ajaminen mediatietojen (LK 17.4.) perusteella.

Lapin tulevaisuuden menestymisen hidasteeksi on tulossa työvoiman riittävyys. Helmikuun tilastojen perusteella Lapin työttömyysprosentti on erittäin alhainen (9,9 %). Prosenteissa on merkittäviä kuntakohtaisia eroja: esimerkiksi Kittilän työttömyysprosentti on 6,4 %. Kauppakamarien vuoden 2022 osaajakyselyssä noin ¾ yrityksistä ilmoitti kokevansa työvoimapulaa. Vuonna 2023 puolestaan 54 % lappilaisista yrityksistä koki rekrytointivaikeuksia (lähde: TEM/Tilastokeskus).

“Lapin tulevaisuuden suurin taklattava haaste on työvoimapula. Ikäluokkien pieneneminen ja nykyisen työvoiman siirtyminen eläkkeelle aiheuttavat ennennäkemättömän rekrytointitarpeen seuraavien vuosien aikana. Työvoimaa tarvitaan niin muualta Suomesta kuin ulkomailta. Osaajien houkuttelu vaatii aktiivista markkinointityötä”, toteaa Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala.

Lapin kauppakamarin laskelmien mukaan Lapissa on useita kymmeniä teollisten investointihankkeiden alkuja esimerkiksi kaivos- ja energiasektoreille sekä kiertotalouteen. Lisäksi matkailussa eletään kasvukautta. Matkailun työvoimavaltaisuus ja teollisten investointien työvoimatarpeet ovat lähivuosina merkittävät. Ongelmat työvoiman saatavuudessa voivat johtaa siihen, että investoinnit viedään muille alueille.

“Kunnat tekevät nyt lyhytnäköisen päätöksen, jos nykyinen osaaminen ja yhteinen markkinointi romutetaan. Koska kunnat vastaavat elämisen edellytyksistä Lapissa, tulee osaajamarkkinoinnin kulkea käsi kädessä kuntien kaavoituksen ja asuntopolitiikan kanssa. Yritykset hoitavat investoinnit ja kasvun, jos voimme luottaa siihen, että yhteiskunta huolehtii hyvästä asumis- ja toimintaympäristöstä, sekä työvoiman riittävyydestä. Toivomme järkevää ratkaisua, jossa työvoiman houkutteluun sitoudutaan pitkäjänteisesti”, jatkaa Ansala.

Lapin liitto on käynnistänyt Lappi-brändin uudistushankkeen. Sinällään nykyisessä Lappi-brändissä ei ole suurta korjattavaa: korkeintaan tarvitaan pientä päivitystä ja ajantasaistamista. Suurempi haaste on se, että brändiä kehitetään pöytälaatikkoon, koska markkinointiin ei ole tarkempaa suunnitelmaa tai resursseja. Kauppakamari pitää Lapin liiton brändihanketta kannatettavana ja huoli kohdistuu ennen kaikkea brändin jalkauttamiseen ilman sille osoitettuja riittäviä resursseja.

Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Liisa Ansala

Lisätietoja

Liisa Ansala
toimitusjohtaja
liisa.ansala@chamber.fi
044 577 7514

Kuva: Lapin materiaalipankki | Alexander Kuznetsov

Siirry sisältöön