fbpx

Tiistaina 10.5.2022 Lapin kauppakamarin kaivosvaliokunta kokoontui keskustelemaan meneillään olevan kaivoslain valmistelun etenemisestä ja lausuntopalauteista sekä tulevasta ympäristöministerin tapaamisesta.

Kaivoslain etenemisestä ja saaduista lausunto palautteista oli valiokunnalle kertomassa työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija Eeva-Maija Puheloinen

Lausuntoon ”luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaivoslain muuttamisesta” – oli jätetty yli 200 lausunto, sekä elinkeinoelämän toimesta kuin yksityishenkilöiden toimesta. Palautetta oli tullut, niin puolesta kuin vastaan. Nk. kaivoslaki esitellään eduskunnalle ennen kesätaukoa, ja varsinainen käsittely on kesälomien jälkeen. Tavoitteena on saada lakiesitys käsiteltyä eduskunnassa tämän hallituskauden aikana.

Eeva-Maija Puheloinen kertoi, että lainsäädännön arviointineuvosto ottaa ”kaivoslain” todennäköisesti arvioitavaksi. Arviointineuvosto arvoi lakipaketin vaikutuksia ja arviointi pitää sisällään mm. onko lain vaikutuksia arvioitu riittävällä tavalla vai onko puutteita. Arviointissa kiinnitetään huomiota taloudellisiin vaikutuksiin, mutta myös muihin asiohin, kuten hankkeen vaikutuksiin kansalaisten asemaan. Lainsäädännön arviointineuvosto ei arvio itse lakia, vaan sitä onko esitys tehty tarpeeksi selvästi ja laajasti vaikutukset huomioon ottaen.

Toisena asiana kokouksessa käsiteltiin tulevaa ympäristöministerin tapaamista. Kaivosvaliokunta on saanut alustavan audienssin työvapaalta ympäristöministeriksi palaavan Maria Ohisalon kanssa.

Kokouksen lopussa käytiin perinteiseen tapaan vaikuttamisen ajankohtaiset sekä elinkeinoelämän kenttäkierros. Yleisesti tunnelma kentällä on rauhallinen, mutta odottava. Työt jatkuu normaaliin tapaan, vaikka monenlaista uhkaa leijuu toimialan tulevaisuuden ympärillä.

***

Valiokunnat ovat kauppakamarien vaikuttamistyön ytimessä. Lapin kauppakamarilla on seitsemän valiokuntaa, joissa käsitellään kunkin toimialan kannalta tärkeimpiä kehittämisteemoja ja linjataan yhteistä vaikuttamistyötä. 

Siirry sisältöön