fbpx

 width=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähtökohtaisesti kaikki vihreän siirtymän mahdollistava on kaivettava ensin raaka-aineina kaivostoiminnan avulla maan alta ylös, ennen kuin päästään jatkojalostamaan ainuttakaan fossiilitonta energianlähdettä tai energiavarastoa kuten tuulimyllyä, akkua, aurinkopaneelia tai sähköautoa, samoja arvometalleja ja -mineraaleja tarvitaan mm. myös vedyntuotannossa. Tilanne on tällä hetkellä huolestuttava, sillä vihreän siirtymän mahdollistavia raaka-aineita ei ole saatavilla tai kierrätettävissä lähellekään riittävästi.

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli (IPCC) peräänkuuluttaa uusimassa ilmastonmuutosraportissaan vihreän siirtymän pikaista vauhdittamista. Siirtymän kannalta välttämättömän tekniikan tuotanto vaatii alati kasvavaa määrää eri metalleja ja mineraaleja, joiden kysyntä on ollut kasvussa jo pitkään. EU:n määrittelemä vihreän siirtymän mahdollistavien kriittisten raaka-aineiden lista on pitkä. Tällä hetkellä valtaosa näistä raaka-aineista tuotetaan valitettavasti maissa, joiden tuotantoon liittyy isoja ongelmia ja uhkatekijöitä. Raaka-ainetuotannon ulkoistamista Euroopan ulkopuolelle ei enää perustellusti nähdäkään vastuullisena toimintana, ennen kaikkea ulkoistamisen aiheuttamien haitallisten sosiaalisten, ympäristö- ja ilmastovaikutusten vuoksi. EU:ssa pyritään jatkossa parantamaan raaka-aineiden jäljitettävyyttä, jolloin jatkojalosteiden ja tuotteiden vastuullisuutta voidaan arvioida luotettavammin arvoketjujen alusta lähtien.

Suomella ja Pohjoismailla on tilanteessa, jossa vihreää siirtymää tulisi vauhdittaa kiihtyvällä tahdilla valtava etulyöntiasema. Pohjoismaissa on nimittäin mahdollisuudet tuottaa vastuullisesti kaikkia vihreän siirtymän kannalta välttämättömiä raaka-aineita. Raaka-aineiden saatavuuden varmistaminen onkin ehdoton edellytys koko vihreän siirtymän mahdollistamiselle. Suomi voi halutessaan kulkea vihreän siirtymän etujoukoissa ja tiennäyttäjänä, osoittaen muulle maailmalle, miten asiat voidaan tehdä alusta lähtien vastuullisesti ja oikein. Suomessa kaivostoimintaa säätelee tiukka ja moniulotteinen lainsäädäntö, jonka noudattamista valvoo lukuisat eri viranomaistahot, lisäksi mm. kestävän kaivostoiminnan verkoston luoman kaivosvastuujärjestelmän ja kriteeristön avulla voidaan läpinäkyvästi osoittaa ja mitata toiminnan vastuullisuutta.

Toivoa sopii, että Suomi mahdollistaa jatkossakin raaka-ainepotentiaalimme selvittämisen ja tutkimisen. Tällöin meillä on mahdollista tulevaisuudessa lisätä vastuullista kaivostoimintaa vihreän siirtymän kannalta kriittisen tärkeiden raaka-aineiden saatavuuden varmistamiseksi. Raaka-aineiden saatavuuden varmistamisen lisäksi vihreä siirtymä tulee luomaan lukuisia työpaikkoja myös jatkojalosteiden kehittämisen ja niiden maailmalle saamisen parissa.

Kaivosteollisuuden valiokunnan puheenjohtaja
Noora Ahola,
toimitusjohtaja Mawson Oy

Siirry sisältöön