fbpx
Lapin kauppakamarin Vaihtoehtoiset merireitit -selvityksen kansikuva.

Vaihtoehtoiset merireitit -selvitys

Suomen sijainti ja sen myötä meriliikenteen merkitys tavaraliikenteelle on usein toistettu fakta. Väestön keskittyminen eteläiseen Suomeen, suurimpien rahtisatamien sijainnit ja rata- ja tieverkon rakenne luovat toimintaympäristön.

Viimeaikaiset tapahtumat maailmassa ovat alentaneet kynnystä haastaa stabiileihin oloihin perustuvia tavaraliikenteen kuljetuskäytäviä. Erilaisten skenaarioiden ja niiden vaikutusten tarkastelu auttaa varautumaan mahdollisiin poikkeuksiin.

Tässä työssä on pohdittu pohjoisten yhteyksien kautta tapahtuvaa kansainvälistä tavaraliikennettä ja yhteyksien kyvykkyyttä vastata muutostilanteisiin.

Lataa selvitys

Selvitys on tehty osana Lapin kauppakamarin EAKR-rahoitteista Kasvua älykkäästä erikoistumisesta -hanketta. Hankkeella on tarkoitus tuoda esiin Lapin kansainvälisen liiketoiminnan tilaa ja kasvun mahdollisuuksia sekä tuoda esiin tärkeitä verkostoja koskien kansainvälistä liiketoimintaa.

Siirry sisältöön