fbpx

Suuri veroselvitys 2023

Tämän selvityksen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva yritysten merkityksestä kansantaloudelle. Lisäksi selvitys tarjoaa tietoa verotulojen ja siten myös talouden kehityksestä maakunnittain vuosina 2017–2021. Selvityksessä on mukana yhteensä 330 000 osakeyhtiötä, osuuskuntaa tai muuta yritystä, jotka ovat maksaneet ja tilittäneet veroja tai joilla on ollut verotukseen vaikuttavia tietoja vuonna 2021.

Lue selvitys

Lisätietoja
Tomi Viitala
johtava veroasiantuntija
tomi.viitala@chamber.fi
+358 45 7731 2025

 

Siirry sisältöön