fbpx
Pohjoisen tulevaisuuskatsauksen kansikuva

Pohjoisen tulevaisuuskatsaus – Suomen Sampo ja portti länteen

Pohjoinen Suomi tuottaa tulevaisuudessakin hyvinvointia ja elinvoimaa paitsi Suomessa ja suomalaisille, myös laajemmin. Vaikka uhkia on, ovat pohjoisessa olemassa ne vahvuudet, mahdollisuudet ja tekijät, joilla vastataan koko maailman suurimpiin tulevaisuuden haasteisiin.

Ilmastonmuutos haastaa etenkin energiajärjestelmämme. Korona-aika taas on nostanut esiin uusia, pohjoisen merkitystä̈ korostavia ilmiöitä̈, kuten etätyön lisääntymisen ja luontomatkailun merkityksen. Ihmiset arvostavat entistäkin enemmän Suomen puhtautta, väljyyttä̈ ja turvallisuutta. Tänä̈ talvena totaalinen turvallisuustilanteen muutos Euroopassa on tuonut Suomessakin vakavaan keskusteluun turvallisuuden, maanpuolustuksen ja huoltovarmuuden tarpeet. Tässäkin asetelmassa pohjoisen merkitys korostuu.

Näemme, että näissä kaikissa nykypäivää ja tulevaisuutta koskevissa ilmiöissä on itseasiassa paljon sellaisia elementtejä, jotka vahvistavat pohjoisen asemaa Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin, turvallisuuden ja elinvoiman tekijänä. Tuomme tulevaisuuskatsauksessamme esille perusteluita tälle väitteelle.

Lataa koko aineisto tästä

Siirry sisältöön