fbpx
Kahtia jaettu kuva, jossa yläpuolella on lentokone ja alapuolella sumuinen satama.

Lappilaisten yritysten vientitilanteen ja -potentiaalin selvitys

Selvityksen tilastokatsauksessa on tarkisteltu olemassa olevia tilastoja sekä selvitetty, mitä tietoja Lapin viennistä on selvittämättä. Selvityksessä tilastokatsauksen lisäksi tehtiin joulukuun 2022 ja tammikuun 2023 aikana kysely kansainvälisestä liiketoiminnasta lappilaisille yrityksille. Kyselyyn vastasi 70 lappilaista yritystä.

Vientiselvitys on tehty osana Lapin kauppakamarin EAKR-rahoitteista Kasvua älykkäästä erikoistumisesta -hanketta. Hankkeella on tarkoitus tuoda esiin Lapin kansainvälisen liiketoiminnan tilaa ja kasvun mahdollisuuksia sekä tuoda esiin tärkeitä verkostoja koskien kansainvälistä liiketoimintaa. Vientiselvitys aloittaa hankkeessa tehtävien kansainvälisen liiketoiminnan julkaisujen ja tapahtumien sarjan vuoden 2023 aikana.

Selvityksen toteuttivat Lapin kauppakamari ja Taloustutkimus Oy

Lue tiivistelmä

Lisätiedot
Liisa Ansala
toimitusjohtaja
liisa.ansala@chamber.fi
+358 44 577 7514

Antti Eteläaho
kansainvälisten asioiden asiantuntija / projektipäällikkö
antti.etelaaho@chamber.fi
+358 40 675 3395

Hankerahoittajien logot

Siirry sisältöön