fbpx

Yleistä arvonlisäverokantaa ja vakuutusmaksuverokantaa esitetään korotettavaksi 1,5 prosenttiyksiköllä nykyisestä 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Esityksen tavoitteena on parantaa julkisen talouden kestävyyttä ja luoda edellytykset velkaantumisen kasvun taittamiseen. Hallitus päätti korotuksista kevään kehysriihessä.

Valtiovarainministeriö lähetti lakiluonnokset lausuntokierrokselle maanantaina 29. huhtikuuta. Lausuntoaika päättyy perjantaina 17. toukokuuta. Lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi on julkaistu valtiovarainministeriön verkkosivuilla. Yleisen arvonlisäverokannan ja vakuutusmaksuverokannan korotukset lausuntokierrokselle – Valtiovarainministeriö (vm.fi)

Hallituksen on tarkoitus antaa verokantamuutoksesta esitys eduskunnalle vuoden 2024 toisen lisätalousarvioesityksen yhteydessä toukokuun lopulla.

Voimaantulo ja soveltaminen

Muutokset on suunniteltu tulevan voimaan 1. syyskuuta 2024.

Lakia sovellettaisiin, kun veron suorittamisvelvollisuus syntyy lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, eli uusia verokantoja on sovellettava, jos myyty tavara on toimitettu tai palvelu suoritettu 1.9.2024 tai sen jälkeen. Verokanta määräytyy toimitus- tai suoriteperusteen mukaan.

Ennen lain voimaantuloa kertyneisiin ennakkomaksuihin sovellettaisiin aikaisempaa lainsäädäntöä. Tämä vastaa aikaisempaa käytäntöä verokannan muutostilanteissa. Voimaantulosäännökseen sisältyisi yhteisöhankintoja koskeva poikkeussäännös.

Arvonlisäverotuksen verokausi on pääsääntöisesti kalenterikuukausi ja ajallisen kohdistamisen säännökset määrittelevät, mille kalenterikuukaudelle yksittäinen liiketapahtuma kuuluu. Arvonlisäverovelvollisen on kohdistettava liiketapahtumat ja niistä suoritettavat verot, vähennettävät verot sekä niiden oikaisuerät aina tietylle kalenterikuukaudelle.

Vaikutukset yritysten toimintaan

Verokantamuutos aiheuttaa yrityksille vähintäänkin kertaluonteisia kustannuksia erilaisista järjestelmäpäivityksistä, samoin vuosi- ja neljännesvuosi-ilmoittajille voi tuottaa ylimääräistä tuskaa antaa verokausi-ilmoituksillaan kahden eri verokannan tapahtumia yhdellä verokaudella, unohtamatta tietenkään erilaisia oikaisueriä. Luottotappiot ja luottotappioiden palautukset oikaistaan aina alkuperäisen myynnin verokannalla.

Yritysten kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota pitkäaikaisiin huolto- ja toimitussopimuksiin, vuosialennuksiin sekä ennakkomaksujen kertymiseen. Lisäksi kannattaa tarkistaa voimassa olevien sopimusten ehdot veronkorotuksen siirtämisestä hintoihin vai jääkö korotus nakertamaan myyjän katetta.

Muita tulossa olevia arvonlisäverotuksen muutoksia

Valmisteilla on muutos, jolla makeisten ja suklaan arvonlisäverokanta nostetaan nykyisestä elintarvikkeiden 14 prosentista yleiseen 25,5 prosenttiin. Hallituksen esitys eduskunnalle makeisten ja suklaan arvonlisäverokannan muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi – Valtiovarainministeriö (vm.fi)

Lisäksi valmistelussa on esitys arvonlisäverokantoja koskevista arvonlisäverolain muutoksista. Esityksen mukaan siirretään nykyiseen 10 %:n alennettuun arvonlisäverokantaan kuuluvat hyödykkeet 14 %:n verokantaan, pois lukien sanoma- ja aikakauslehdet. Siirretään inkontinenssisuojat, kuukautissuojat ja lasten vaipat alennettuun 14 %:n verokantaan. Hallituksen esitys eduskunnalle arvonlisäverokantojen muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi – Valtiovarainministeriö (vm.fi)

Näistä muutoksista hallituksen esitykset annetaan syysistuntokaudella 2024, arvioitu esittelyviikko 39/24.

Mika Olli
veroasiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari

Tämän neuvon sinulle tarjosi Helsingin seudun kauppakamarin jäsenneuvontatiimi. Tiesithän, että jäsenenä voit käyttää jäsenneuvontatiimin palveluita ilmaiseksi.

Siirry sisältöön