fbpx

Venäjän hyökkäysota Ukrainassa on kestänyt sata päivää. Kauppakamarien vientijohtajakyselyn mukaan geopoliittisesta epävarmuudesta johtuvat häiriöt vaikuttavat 95 prosenttiin vientiyrityksistä. Sodan ja pakotteiden lisäksi ongelmat logistiikassa ja raaka-aineiden saatavuudessa sekä kustannusten nousu vaikuttavat yrityksiin. Viennin näkymissä tuntuu Kiinan tilanne ja maan tiukat koronasulut.

Vaikka ensi talven suhdannenäkymät ovat epävarmat, voidaan Lapissa pitemmällä aikavälillä luottaa matkailun uuteen kasvuun sekä teollisuuden ja kaivostoiminnan vahvan kehityksen jatkoon.

Päättäjät ovat ottaneet Lapin elinkeinoelämän uuden vision hyvin vastaan. Kiitokset vision sisällön esiintuonnista kuuluvat matkailun, metsäsektorin ja mineraalisektorin edustajille, jotka valottivat mahdollisuuksia päättäjille Lapin kauppakamarin järjestämässä tilaisuudessa Helsingissä. Lapin elinkeinon tahtotila on noteerattu useassa ministeriössä, ja viimeksi tällä viikolla Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja nosti visiota esille Barentsin euroarktisen neuvoston tapahtumassa.

Vihreän siirtymän investoinneille tullaan antamaan väliaikainen etusija lupaprosesseissa ja hallintotuomioistuinkäsittelyissä. Tästä on parhaillaan lakiesitys lausunnoilla. Esitys on kannatettava, tällä saadaan vauhtia esimerkiksi tuulivoimahankkeisiin. Nyt pitää kuitenkin huolehtia, että listan ulkopuolisten hankkeiden käsittelyt eivät viivästy. Suomessa pitäisi myös tunnustaa, että sähköistymisessä tarvittavien mineraalien sekä metallinen etsintä ja louhinta kuuluvat vihreän siirtymän investointeihin.

Lapin elinkeinoilla on vahvat eväät luoda kestävää kasvua, kunhan pidetään huolta yritysten toimintaedellytyksistä. Tämän esiintuonti on meidän yhteinen tehtävämme, ja elinkeinoelämän visio antaa sille pohjaa.

Hanna Baas
Edunvalvontapäällikkö
Lapin Kauppakamari

Siirry sisältöön