fbpx

HHJ® HALLITUSKOULUTUS

KANSAINVÄLISESTI TUNNUSTETTU JA PALKITTU ​​​​HHJ-KOULUTUSKONSEPTI 

HHJ:n järjestämä hallituskoulutus innostaa aloittamaan ja kehittämään hallitustyöskentelyä sekä tarjoaa uusia ideoita vallitsevien näkökulmien ja toimintatapojen uudistamiseen. Samalla tuemme pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä. HHJ-koulutukset soveltuvat jo hallitustyötä tekevälle tai hallituksen jäseniksi vasta aikoville.

HHJ – Hyväksytty halituksen jäsen -kurssi

Hallitustyö koostuu useista eri osa-alueista – HHJ-kurssi käsittelee aiheita, kuten hallituksen kokoonpano, rooli, vastuut, riskienhallinta sekä työskentelytavat (raportointi, strategiatyö, palkitsemisjärjestelmät). Hallitustyöskentely avataan kurssilla erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta, hyvin käytännönläheisesti ja monipuolisten yritysesimerkkien avulla. Samalla selvitämme asiantuntijoiden ja hallitusammattilaisten johdolla, mitä on hyvä hallitustyö ja millaisia työkaluja hallitustyöskentelyn kehittäminen vaatii.

KATSO TÄSTÄ TULEVAT HHJ-KOULUTUKSET

HHJ-puheenjohtaja kurssi

Pk-yrityksen puheenjohtajakurssi nostaa keskiöön hallituksen johtamisen ja ryhmädynamiikan kehittämisen sekä tärkeimmät puheenjohtajan tehtävät. Hallituksen puheenjohtajan tulee omata kyky kehittää omaa sekä hallituksen muiden jäsenten hallitustyöskentelyn osaamista – tämä onkin yksi olennaisimmista osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan tehtävistä. Toimiva hallitus on nimittäin jokaisen osakeyhtiön voimavara ja suunnannäyttäjä.

KATSO TÄSTÄ TULEVAT HHJ-PUHEENJOHTAJA -KOULUTUKSET

HHJ-tutkinto

Tähtäätkö ammattimaiseksi hallitustyön tekijäksi? HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä. Tutkinnon suorittaneiden lista julkistetaan kunkin tutkinnon jälkeen. Listalle tulevat vain julkaisuluvan antaneiden nimet. HHJ-tutkinnon suorittaneita hallitusosaajia voidaan välittää pk-yritysten hallituksiin. Tutkinto antaa erinomaiset lähtökohdat hyvään hallitustyöhön ja hallitusammattilaisuuteen.

KATSO TÄSTÄ LISÄTIETOA HHJ-TUTKINNOSTA

Oletko suorittanut HHJ-tutkinnon ja kiinnostunut toimimaan hallitusammattilaisena?

Lapin kauppakamarille tulee vuosittain kyselyitä sopivista hallituksen jäsenistä sekä kokeneista puheenjohtajista

HHJ-tutkinnon suorittanut voi ilmoittaa maksuttomasti tietonsa Lapin kauppakamarille hallitusammattilaisten pankkiin ja tulla palkatuksi erilaisiin hallituksiin jäseniksi.
 
Lapin kauppakamari ehdottaa sopivaa hallituksen jäsentä, mutta neuvotteluista vastaavat rekrytoiva yritys ja hallitusammattilainen itse.

 

Siirry sisältöön