fbpx

Lapin matkailun tilanne on edelleen akuutissa kriittisessä vaiheessa. Menetetyn talven ohella riskinä on, että menetetään vuosikymmenien aikana matkailun eteen tehty työ, verkostot ja osaaminen millä voi  olla merkittäviä vaikutuksia pitkälle tulevaisuuteen. Samalla kun Lapin matkailun kilpailukyky heikkenee, esim. Pohjois-Ruotsi panostaa matkailun markkinointiin ja kilpailukykyyn. Lapin matkailutoimijat tekevät aktiivisesti töitä terveysturvallisen matkailun toteutumisen edistämiseksi.

Lapin kauppakamari näkee, että suorat, yhteiset neuvottelut neuvottelut Lapin matkailutoimijoiden ja hallituksen kesken ovat välttämättömät Lapin tulevaisuuden kannalta.  Kriisin ollessa tässä vaiheessa  tulee taata yritysten mahdollisuus selvitä koronakriisin yli. Tällä hetkellä neuvotteluissa on hallituksen matkustuslinjausten tulkinta mm. karanteenin ja testauksen suhteen. Tähän liittyen haluamme välittää tiedoksi matkailuyritysten akuutit tarpeet:   

  • Ensimmäisenä ja nopeasti tarvitaan selkeät säännöt, jotka pystytään kommunikoimaan matkanjärjestäjille selkeästi. Tarvitaan selkeä, viestittävissä oleva linjaus mm. karanteenisäännöksiin, jossa tuodaan esille, että matkailu on mahdollista ja asian eteen tehdään töitä.
  • Myös siirtymäajan 1.10.-22.11. toimintamallissa on edelleen tulkinnanvaraisuuksia, jotka vaikeuttavat tilannetta
  • Kustannustuen kiireellinen valmistelu ja uudelleen käyttöönotto:  kustannustuessa

huomioitava jatkossa laajempi kattavuus matkailuyritysten tarpeisiin

  • Alueiden matkailuelinkeinon elpymistä edistävän kehittämisrahoituksen lisääminen: tuen määrä on tällä hetkellä n. 4,5 milj. e ja tätä tukea tulisi kasvattaa vähintään 2-3 kertaiseksi.
  • Koulujen hiihtolomaviikkojen jaksotus

Lapin kauppakamari vaatii, että hallitus ottaa päätöksenteossaan huomioon ylläolevat asiat ja  avaa ja tehostaa suoria neuvotteluja ilman välikäsiä. Lappi tulee omalta osaltaan panostamaan säännölliseen ja selkeään viestintään yhteistyön tehostamiseksi.

Rovaniemellä 25.9.2020
Timo Rautajoki
LAPIN  KAUPPAKAMARI

Lisätiedot:

Timo Rautajoki
Toimitusjohtaja
040-551 1289

Siirry sisältöön