fbpx

Lapin kauppakamarin hallitus matkasi viime viikolla Helsinkiin perinteiselle vaikuttajamatkalle tällä kertaa yhdessä Lapin Yrittäjien hallituksen kanssa. Kaksipäiväisen vierailun aikana tavattiin sekä poliittisia päättäjiä että vaikuttajia ja yhteistyökumppaneita.

Lapin elinkeinoelämän mahdollisuudet ja potentiaali

Lapin kansanedustajan Heikki Autton järjestämässä tapaamisessa kokoomuksen eduskuntaryhmän jäsenten (mm. Ben Zyskowicz, Kari Tolvanen, Janne Heikkinen, Paula Risikko, Mari-Leena Talvitie, Petteri Orpo, Jukka Kopra, Kai Mykkänen, Pia Kauma) kanssa piti sisällään hedelmällistä keskustelua Lapin elinkeinoelämän potentiaalista ja mahdollisuuksista.

Keskustelussa esitettiin toimenpiteitä työvoimapulaan. Ratkaisuiksi esitettiin mm. kannustinloukkujen purkaminen, ulkomaisen työvoiman rekrytoinnin helpottaminen, sekä koulutuksen aloituspaikkojen riittävän määrän turvaaminen. Myös Lapin saavutettavuus ja huoltovarmuuden kannalta elintärkeän vt. 21 huono kunto nousivat puheisiin.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo piti myös tärkeänä, että Lapille tärkeään EU:n metsäpolitiikkaan saadaan maalaisjärki ja että Suomen hallitus pitää Suomen puolta eurooppalaisessa metsäkeskustelussa.

Yrityksien kansainvälistymispalveluiden tarjonta on hyvää, mutta tavoitettavuus kaipaa hienosäätöä

Suomen Yrittäjien Henrik Wickströmin ja Petri Malisen kanssa keskusteltiin mm. yritysten kansainvälisyyspalveluiden tarjonnasta. Toimintaan pitäisi saada laajemmin yrityskenttää mukaan, sillä yritykset pitävät kansainvälistymispalveluja hyvänä, mutta eivät koe tavoittavansa niitä riittävän hyvin. Keskustelussa kävi ilmi myös, että kansainvälistymistä ei nähdä kaikilla aloilla positiivisena. Mm. kaivosteollisuuden rahoituksen osalta, kansainvälinen rahoitus nähdään negatiivisena, mutta muille aloilla taas kaivataan kansainvälisiä sijoittajia.

Liikenneinvestoinneissa tulisi paremmin huomioida elinkeinoelämän tarpeet

Liikenne- ja viestintäministeriön tapaamisessa Sabina Lidströmille ja Timo Kievarille painotettiin erityisesti Lapin väylien investointien tärkeyttä. Liikenne- ja viestintäministeriössä on tunnistettu, että huoltovarmuuden kannalta katse on seuraavalla hallituskaudella käännettävä Pohjois-Suomeen. Virkamiehet jakoivat myös ajatuksen siitä, että investointipäätöksissä tulee näkyä elinkeinoelämän tarpeet. Keskusteluissa nousi esiin myös teiden korjausvelka ja kansallinen päästökauppa. Vaikka kansallista päästökauppaa ei valmistella, niin EU-tasolla päästökauppa on valmistelussa ja tulossa käytäntöön. Myös raideliikenne, henkilöjunaliikenteen markkinaehtoisuus ja nopeampi junayhteys Eurooppaa olivat keskustelussa.

Lapin kauppakamarin ja Lapin yrittäjien illallisen teemana yhteistyö

Hallituksien yhteistyöillallinen järjestettiin Lapland Hotels Bulervardin Kultá -ravintolassa. Illallisen aikana keskusteltiin mahdollisista tulevista yhteistyömahdollisuuksista, sekä päivän tapaamisten sisällöistä ja edunvalvonnan jatkotoimenpiteistä.

Suomen on tehtävä oma pohjoiseen strategia

Lapin kansanedustaja Kaisa Juuson ja muiden Perussuomalaisten eduskuntaryhmän jäsenten luona keskustelua käytiin työvoimapulasta ja sen ratkaisuista, sekä Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Suomen teollisuuden erilaisista mahdollisuuksista ja toimintaedellytyksistä. Hybriditapaamisessa olivat kuulolla mm. Antti Valpas, Henri Alakylä, Jouni Kotiaho, Maarit Tuomi, Marcus Toppari, Hannu Peurasaari, Veikko Wallin, Iiris Silvander.

Kauppakamariverkoston yhteinen eduskuntavaalivaikuttaminen

Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemen sekä johtaja (vaikuttaminen ja kilpailukyky) Johanna Sipolan kanssa keskustelua syntyi niin maailmapolitiikasta (mm. Venäjän sodasta ja Kiinan kontrollin lisääntymisestä, Yhdysvaltain kongressin välivaaleista) sekä siitä mitä suomalaisten yrityksien tulisi maailmapolitiikan muutoksista ajatella. Tämän lisäksi keskustelua käyntiin myös Suomen nopeasti velkaantumisesta ja sen seurauksista. Lisäksi eduskuntavaalien läheisyys ja tuleva hallituspohja sekä tulevan hallituksen leikkauslista näkyi keskustelun teemoissa.

Saavutettavuus Lapin matkailuelinkeinoelämän elinehto

Finnairin House of Travel and Transportation-toimistolla Mikko Turtiaisen ja Sari Fairchildin kanssa keskusteluissa nousi luonnollisesti esiin Lapin matkailulle tärkeä asia: kansainvälisen kesämatkailun kehittäminen ja Finnairin kesän ajan operointi. Finnairilla kesän kapasiteetin kasvattamisessa nähdään valtavasti riskejä, joihin Finnairilla ei ole tällä hetkellä varaa. Tilaisuudessa käytiin myös keskustelua lentoliikenteen sähköistymisen osalta. Finnair on mukana pohjoismaisessa hankkeessa koskien sähkölentämistä. Sähkölentämisestä toivotaan tulevan nopeasti kannattavaa, jotta tekniikkaa voidaan ottaa käyttöön.

 

Siirry sisältöön