fbpx

Maailman tilanne muuttuu koko ajan. Kaikilla yrityksillä ja perheillä ei mene taloudellisesti hyvin. Jäävätkö laskunne maksamatta? Luottotappioiden vähentäminen verotuksessa on hyväksyttävää, jos luottotappio on kirjattu myös kirjanpidossa luottotappioksi hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.

Myyntisaamisten arvonalennus kirjanpidossa

Kirjanpitolain mukaan saamiset esitetään tilinpäätöksessä nimellisarvoonsa, mutta kuitenkin enintään todennäköiseen arvoonsa. Jos saaminen on niin epävarma, että on todennäköistä, ettei siitä saada suoritusta, tulee se kirjata luottotappioksi. Todennäköisyys täyttyy, jos on yli 50 %:n mahdollisuus, ettei suoritusta tule. Kirjattava luottotappio voi perustua velallisen konkurssimenettelyn alkamiseen, saneerausmenettelyyn tai kun voidaan osoittaa tulokseton perintä. Kun peritty kirjallisesti pari kertaa ja pari kuukautta on kulunut eräpäivästä, niin varmasti ylittyy 50 %:n todennäköisyys. Perintätoimiston luottotappioksi kirjauksen suositus oikeuttaa myös luottotappion kirjaamiseen. Luottotappiot on kirjattava viimeistään tilinpäätökseen, mutta ne voidaan kirjata jo tilikauden aikana, kun niiden kirjauskypsyys on varmistunut.

Myyntisaamisten luottotappiot verotuksessa

Myyntisaamisen luottotappio on yrityksen tuloverotuksessa vähennyskelpoinen, kun se on kirjattu kirjanpitoon luottotappiona. Jos myynti on ollut arvonlisäveron alainen, luottotappion kirjauksella saadaan myynnistä tilitetty arvonlisävero takaisin. Edellytyksenä luottotappion vähentämiseen verotuksessa on se, että luottotappio on kirjattu kirjanpitoon hyvää kirjanpitotapaa noudattaen. Hyvää kirjanpitotapaa luottotappion osalta on kuvattu ylemmässä kappaleessa. Luottotappiota kirjatessa on dokumentoitava peruste luottotappion tekemiseen eli peruste miksi katsotaan, että luottotappion syntyminen on todennäköistä.

Muiden saamisten luottotappiot verotuksessa

Muiden kuin myyntisaamisten luottotappioiden vähentämiseen verotuksessa ei riitä luottotappion todennäköisyys. Muun saamisen luottotappio on vähennyskelpoinen verotuksessa vasta kun saamisen menetys on lopullinen. Lopullisuus edellyttää velallisen konkurssituomiota tai pesänhoitajan ilmoitusta, ettei suoritusta saada. Saneerausmenettelyssä lopullisuus edellyttää vahvistettua maksusuunnitelmaa. Myös riippumattomien osapuolten välinen velan anteeksianto voi realisoida vähennyskelpoisen menetyksen.

Muiden saamisten menetykset ja arvonalentumiset eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia, jos velkasuhteen osapuolilla on toisiinsa nähden suora tai välillinen vähintään 10 %:n omistus.

Jukka Koivumäki
veroasiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari

Tämän neuvon sinulle tarjosi Helsingin seudun kauppakamarin jäsenneuvontatiimi. Tiesithän, että jäsenenä voit käyttää jäsenneuvontatiimin palveluita ilmaiseksi.

Siirry sisältöön