fbpx

Arctic business forum

The annual Arctic Business Forum introduces the latest business development of the Arctic, investigates global and local trends and future prospects, and offers companies and organizations the chance to present their own business at the forum.

The Arctic Europe has been calculated to hold investment potential worth of at least 160 billion euro. The forum offers valuable information about the possibilities and future investment potential of the Arctic region both for the local business representatives and international investors. The aim of the forum is to build networks and relationships among the region’s various business representatives.

The speakers of the Arctic Business Forum are all key representatives and stakeholders from various fields of Arctic industry. The themes addressed cover topics such as business investment potential in the Arctic, business policies and risks, innovation and Arctic cooperation.

We continue developing the Arctic Business Forum in the future. Stay tuned!

Arctic Business Forum

Arctic Business Forum on kansainvälinen foorumi. Foorumissa esitellään pohjoisen alueen elinkeinomahdollisuuksia, tutkitaan globaaleja sekä paikallisia trendejä ja se tarjoaa yrityksille sekä organisaatioille mahdollisuuden esitellä omaa liiketoimintaansa.

Pohjoisen alueen arvioitu investointipotentiaalin arvioidaan olevan 160 miljardia euroa. Foorumi tarjoaa arvokasta tietoa alueen investointimahdollisuuksista sekä tulevaisuuden investointipotentiaalista niin paikallisille liike-elämän edustajille kuin kansainvälisille sijoittajille.  Tapahtuman tavoitteena on luoda verkostoja alueella toimivien elinkeinoharjoittajien välille.

Arctic Business Forumin puhujat tulevat pohjoisen alueen eri toimialoilta ja ovat yritysten avainhenkilöitä. Foorumin teemat käsittelevät mm. arktisen alueen liike-elämän mahdollisuuksia, liike-elämän toimintatapoja, innovaatioita ja rajat ylittävää yhteistyötä.

Jatkamme tulevaisuudessa foorumin kehitystyötä. Pysy kuulolla!

Siirry sisältöön